Tarja Kantolahti, neuvotteleva virkamies

STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY
0295163466   etunimi.sukunimi@stm.fi
Postiosoite: Uimalankatu 1, 33540 Tampere
Käyntiosoite: Uimalankatu 1, 33540 Tampere