FI SV

Veteraanit ja sotainvalidit

Iäkäs miesValtio huolehtii veteraanien ja sotainvalidien erityispalveluista sekä etuuksista. Perinteiset veteraanietuudet on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Osana vanhusväestöä he ovat oikeutettuja myös kaikkiin kunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.  

Sotien 1939–45 veteraaneja oli elossa vuoden 2014 lopussa noin 27 000. Heistä miehiä oli 19 000 ja naisia 13 000 henkilöä. Sotainvalideja veteraaneista on noin 3 500 henkilöä.

Veteraanipolitiikassa painotetaan eniten tukea tarvitsevien rintamaveteraanien palvelujen kehittämistä sekä puolisoiden ja leskien asemaa. Tavoitteena on mahdollistaa veteraanien itsenäinenselviytyminen omassa kodissaan, niin kauan kuin se on inhimillisesti mahdollista.

Veteraanipolitiikka 2010–2015

Veteraanipoliittiset painotukset
(Pääministerien Katainen/Stubb hallitusohjelmien mukaan)

  • Varmistetaan sotainvalidien ja -veteraanien vanhuudenhuollon palvelut. Sotaveteraaneille ja -invalideille kohdennettuja etuuksia ja palveluja kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2011 vahvistetun veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta. Erityisenä kehittämiskohteena ovat kuntouttavat kotiin vietävät palvelut.
  • Arvioidaan RAY:n veteraanipolitiikkaan kohdistaman tuen määrä. Tavoitteena on parantaa veteraanisukupolvelle räätälöityjen palvelujen ja etuuksien kattavuutta, määrää ja laatua.
  • Hyödynnetään veteraanien sairas- ja veljeskotien osaamista vanhuspalvelujen kehittämisessä.
  • Turvataan lailla (vanhuspalvelulaki) iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan.

Sotainvalidien palveluista kehitetään erityisesti lievävammaisten palveluja, kuntapalveluja sekä laitoshoitoa. Kehittämisessä etusijalla on kunnallisten avopalveluiden haitta-asterajojen asteittainen alentaminen.

Sairas- ja veljeskotien tulevaisuuden turvaamista selvitettiin kehittämishankkeessa 2009–2011. Loppuraportissa todetaan, että on tarkoituksenmukaista kehittää erityislaitosten olemassaolevaa kapasiteettia sekä ohjata sitä uuteen käyttöön. Näin varmistetaan, että sairas- ja veljeskodeilla oleva osaaminen sekä kuntoutukseen soveltuvat tilat ja kapasiteetti ovat vastaisuudessakin mahdollisimman hyvin yhteiskuntaa palvelevassa käytössä.

Sairas- ja veljeskotiverkosto osaksi toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää (Valtiokonttori)

Veteraanien palvelujen ja etuuksien kehittämisessä tavoitteena on

  • kuntoutusmäärärahan riittävä taso
  • kuntoutuksen monimuotoisuus siten, että ensisijalla on avo- ja kotikuntoutus
  • kuntoutuspalvelujen räätälöinti yksilöllisen tarpeen mukaiseksi
  • veteraanilisän kehittäminen.

Kuntia kannustetaan hyödyntämään vuonna 2012 käyttöön otettua kokonaisvaltaista kotona selviytymisen toimintamallia. Veteraanietuuksien ja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyttä on tärkeätä tiivistää. 

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Lisätietoja

Annika Parsons, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163596  


Hanna Nyfors, ylitarkastaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Terveyspalveluryhmä 0295163399