Vakuutusmarkkinayksikkö (VMY) - henkilöstö


Hannu Ijäs, johtaja 
STM, Vakuutusosasto, Vakuutusmarkkinayksikkö 0295163248  

Milla Mustamäki, hallitussihteeri 
STM, Vakuutusosasto, Vakuutusmarkkinayksikkö