Vakuutusmarkkinayksikkö (VMY) - henkilöstö


Hannu Ijäs, johtaja 
STM, Vakuutusosasto, Vakuutusmarkkinayksikkö 0295163248