FI SV

Vammaislainsäädännön uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädännön. Tarkoitus on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait.

Kyse on pitkään tavoitellusta uudistuksesta, jonka lähtökohta on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on säilyttää nykyiset hyvin perusoikeuksia turvaavat, vahvat oikeudet, kuten oikeus palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on kehittää muun muassa henkilökohtaista apua ja lyhytaikaista huolenpitoa sekä valmennusta ja tukea uudenlaisena palveluna.

Hallitusohjelma velvoittaa ministeriöitä etsimään säästöjä kuntien tehtävistä. Sosiaali- ja terveysministeriö ottaa tämän velvoitteen huomioon vammaislainsäädäntöä uudistaessaan.

Aikataulu

Luonnos uudeksi vammaispalvelulaiksi on lausunnolla 17.7.2017 asti. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syksyllä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. 

Tutustu myös

Lisätietoja

Jaana Huhta, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163407