Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät koulutukset, seminaarit ja harjoitukset vuonna 2017-18 (kalenteria päivitetään tarvittaessa):

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön järjestämät seminaarit

STM:n valmiusseminaari 2018

  • 24. - 25.5.2018 Gustavelund, Tuusula

Kohderyhmä: AVIen (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Työsuojelun vastuualue), sairaanhoitopiirien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimintayksiköiden, STM:n sekä STM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden varautumiseen ja valmiussuunnitteluun osallistuvat henkilöt ja johto sekä maakuntauudistuksen muutosjohtajat ja alueelliset sote-valmistelijat.

Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö

Kustannukset: Seminaari on maksuton. Lähettävä taho vastaa matka- ja majoituskustannuksista.

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, STM, valmiusyksikkö, puh. 0295 163 149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön ja Pelastusopiston yhteistyössä järjestämät koulutukset

Sosiaalipäivystys osana sosiaalihuollon varautumista ja viranomaisyhteistyötä

  • 24. - 25.10.2017 Helsinki, Pelastuskoulu

Tarkoituksena on tukea maakuntien sote-alueiden sosiaalipäivystysten järjestämistä.

Kohderyhmä: maakuntien sote-valmistelijat, sosiaalipäivystysten suunnittelijat ja johtajat.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköposti:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohjeistuksen jalkauttaminen

  • Kurssi järjestetään alkuvuodesta 2018, ajankohta ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin tarkoituksena on tukea maakuntia sote-varautumisessa.

Kohderyhmä: maakuntien sote-valmistelijat ja sote-johtajat, sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijat sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimijat, jotka vastaavat tai osallistuvat organisaatioissaan varautumis- ja valmiussuunnitteluun.

Järjestäjät: Pelastusopisto ja STM:n valmiusyksikkö

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, puh. 02951 63152 ja suunnittelija Marika Sironen, STM, puh. 02951 63149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastuopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488, vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 02954 53481, sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen

  • Kurssi järjestetään alkuvuodesta 2018, ajankohta ja -paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kurssilla esitellään vuonna 2010 päivitettyä ympäristöterveyden erityistilanteiden opasta sekä käsitellään muita ajankohtaisia aiheita.

Kohderyhmä: Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat, jotka vastaavat valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. Kurssi toteutetaan valtakunnallisena.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: johtaja Jari Keinänen, puh. 02951 63311, lääkintöneuvos Mikko Paunio, puh. 02951 63312 ja suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488 ja  vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 02954 53481, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Lisätietoja

Marika Sironen, suunnittelija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163149