Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät koulutukset, seminaarit ja harjoitukset vuonna 2018 (kalenteria päivitetään vuoden aikana):

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön järjestämät seminaarit

Kriisityön päivät 2018

  • 12. - 13.4.2018 Paasitorni, Helsinki

Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään akuuteissa kriireissä olevia ihmisiä.

Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kustannukset: Kriisityön päivien osallistumismaksu/henkilö on 124 € (sis. alv 24 %) + laskutuslisä 6,20 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää osallistumisen ja kahdet iltapäiväkahvit.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9346 sekä suunnittelija Marika Sironen, STM, valmiusyksikkö, puh. 0295 163 149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

STM:n valmiusseminaari 2018

  • 24. - 25.5.2018 Gustavelund, Tuusula

Kohderyhmä: AVIen (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Työsuojelun vastuualue), sairaanhoitopiirien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon toimintayksiköiden, STM:n sekä STM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden varautumiseen ja valmiussuunnitteluun osallistuvat henkilöt ja johto sekä maakuntauudistuksen muutosjohtajat ja alueelliset sote-valmistelijat.

Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö

Kustannukset: Seminaari on maksuton. Lähettävä taho vastaa matka- ja majoituskustannuksista.

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, STM, valmiusyksikkö, puh. 0295 163 149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön ja Pelastusopiston yhteistyössä järjestämät kurssit

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen ja päivystystoiminnat -kurssi

  • 31.1. - 1.2.2018 Pelastusopisto, Kuopio

Kurssin tarkoituksena on tukea kuntia ja tulevia maakuntia sote-varautumisessa. Tavoitteena on jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen suunnittelua sote-uudistuksen myötä (ensihoito, terveydenhuollon päivystykset, sosiaalipäivystykset ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa).

Kohderyhmä: sairaanhoitopiirien valmius- ja turvallisuuspäälliköt, ensihoidon ja päivystyksen ylilääkärit, sosiaalipäivystysten johto, valvontaviranomaiset, sote-muutosjohtajat, varautumisen työryhmät maakunnissa.

Järjestäjät: Pelastusopisto ja STM:n valmiusyksikkö

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, puh. 02951 63152 ja suunnittelija Marika Sironen, STM, puh. 02951 63149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastuopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488, vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 02954 53481, sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen -kurssi

  • 13. - 14.3.2018, Pelastuskoulu, Helsinki

Kurssilla esitellään vuonna 2010 päivitettyä ympäristöterveyden erityistilanteiden opasta sekä käsitellään muita ajankohtaisia aiheita.

Kohderyhmä: Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat, jotka vastaavat valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. Kurssi toteutetaan valtakunnallisena.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: johtaja Jari Keinänen, puh. 02951 63311, lääkintöneuvos Mikko Paunio, puh. 02951 63312 ja suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488 ja  vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 02954 53481, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Sosiaalipäivystys osana sosiaalihuollon varautumista ja viranomaisyhteistyötä -kurssi

  • 3. - 4.10.2018 Helsinki, Pelastuskoulu

Tarkoituksena on tukea maakuntien sote-alueiden sosiaalipäivystysten järjestämistä.

Kohderyhmä: maakuntien sote-valmistelijat, sosiaalipäivystysten suunnittelijat ja johtajat.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköposti:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488

Lisätietoja

Marika Sironen, suunnittelija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163149   etunimi.sukunimi@stm.fi