Koulutuskalenteri

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät koulutukset, seminaarit ja harjoitukset vuonna 2016 (kalenteria päivitetään tarvittaessa):

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön järjestämät seminaarit

STM:n valmiusseminaari 2017

  • 15.-16.5.2017 Porvoo, Haikon kartano

Kohderyhmä: STM:n, STM:n hallinnonalan laitosten ja virastojen, AVIen (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Työsuojelun vastuualue), sairaanhoitopiirien sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnittelun ja varautumisen vastuuhenkilöt.

Järjestäjä: Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikkö

Kustannukset: Seminaari on maksuton. Lähettävä taho vastaa matka- ja majoituskustannuksista.

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, STM, valmiusyksikkö, puh. 0295 163 149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön ja Pelastusopiston yhteistyössä järjestämät koulutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen peruskurssi

  • 27. - 28.10.2016 Helsinki, Pelastuskoulu

Kurssilla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluun sekä toimintaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa liittyviä asioita.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden henkilöt, jotka osallistuvat valmiussuunnitteluun.

Järjestäjät: Pelastusopisto ja STM:n valmiusyksikkö

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, STM, puh. 0295 163149, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastuopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488, vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 02954 53481, sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen

  • 15. - 16.11.2016 Kuopio, Pelastusopisto

Kurssilla esitellään vuonna 2010 päivitettyä ympäristöterveyden erityistilanteiden opasta sekä käsitellään muita ajankohtaisia aiheita.

Kohderyhmä: Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat, jotka vastaavat valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. Kurssi toteutetaan valtakunnallisena.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kustannukset: Kurssi, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat muista kuluista (matkat, päivärahat).

Lisätietoja: johtaja Jari Keinänen, puh. 02951 63311, lääkintöneuvos Mikko Paunio, puh. 02951 63312 ja suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488 ja  yliopettaja Johanna Franzén, puh. 02954 53551, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)pelastusopisto.fi

Sosiaalipäivystys osana sosiaalihuollon varautumista ja viranomaisyhteistyötä

  • 22. - 23.11.2016 Helsinki, Pelastuskoulu

Tarkoituksena on syventää sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen peruskurssin asioita, mm. psykososiaalisen tuen, valtakunnallisten toimijoiden, sosiaalihuollon tehtävien, viranomaisyhteistyön ja vapaaehtoisjärjestöjen osalta.

Kohderyhmä: hallinnolliset virkamiehet, jotka päättävät miten sosiaalipäivystys linkittyy kunnan valmiussuunnitelmaan.

Järjestäjät: Pelastusopisto sekä STM:n valmiusyksikkö ja sosiaali- ja terveyspalveluosasto

Kustannukset: Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista (matkat, päivärahat jne.).

Lisätietoja: suunnittelija Marika Sironen, puh. 02951 63149, sähköpostit:etunimi.sukunimi(at)stm.fi sekä Pelastusopistolta opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488

Lisätietoja