Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta


Vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunta
Hankenumero

STM047:00/2014

Asettaja


Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

05.06.2014

Toimikausi/aikataulu

05.06.2014 - 31.05.2015

Organisointitapa

Neuvottelukunta, Lautakunta

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida vakuutuslääkärijärjestel-mää kehittäneen työryhmän ehdottamien toimenpiteiden toteuttamista ja muiden kehittämisehdotusten etenemistä.

Tavoitteet

Vakuutusjärjestelmää kehittäneen työryhmän tekemien ehdotusten tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Tausta

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä ehdotti loppuraportissaan useita toimenpiteitä vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Loppuraportin mukaan työryhmän ehdottamien toimenpiteiden valmistelua ja toteutumista seuraamaan perustetaan neuvottelukunta.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön momentilta 33.01.01

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Sosiaali- ja terveysala. Sosiaalivakuutus

Asiasanat

Vakuutus

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Kansliapäällikkö, Neuvotteleva virkamies

Asettamispäätöksen liitteet

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Räty Laura sosiaali- ja terveysministeri Sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Antila Outi ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Strömberg Erik hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kivari Tuula kehittämispäällikkö oikeusministeriö Jäsen
Koivisto Pekka johtava lääkäri Kansaneläkelaitos Jäsen
Santavirta Pia johtava lakimies Finanssialan Keskusliitto Jäsen
Kalliomäki Kati viestintäjohtaja Eläketurvakeskus Jäsen
Kettunen Seppo ylilääkäri Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry Jäsen
Martimo Kari-Pekka LT Suomen Lääkäriliitto Jäsen
Gustafsson Henrik lakimies Invalidiliitto ry Jäsen
Korhonen Anu palvelusuunnittelija Aivovammaliitto ry Jäsen
Koistinen Paavo puheenjohtaja Suomen Potilasliitto ry Jäsen
Hannu Kukkonen puheenjohtaja Oikeutta vakuutetuille ry Jäsen
Hassinen Inka hallitussihteeri Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

14 asiakirjaa


 1. Eroilmoitus vakuutusasioiden käsittelyn neuvottelukunnan jäsenyydestä

  04.02.2015  Pekka Koivisto / Kela
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Jäsenmuutospäätös; Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Paula Risikon tilalle Laura Räty

  29.09.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Jatkoaikapäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Asettamispäätös

  05.06.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/20228/222571_Asettamispäätös_5_6_2014_Vakuutusasioiden_käsittelyn_neuvottelukunta_.pdf


 4. Jäsenesitys; varajäseneksi Peter Lindström

  28.05.2014  ETK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Jäsenesitys; Seppo Kettunen ja varajäseneksi Maija Haanpää

  26.05.2014  Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Jäsenesitys: Hannu Kukkonen ja varajäseneksi Petri Salo

  22.05.2014  Oikeutta vakuutetuille ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Jäsenesitys; Henrik Gustafsson varsinaiseksi jäseneksi ja Liisa Murto varajäseneksi, Anu Korhonen varsinaiseksi jäseneksi ja Päivi Opari varajäseneksi

  08.05.2014  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenesitys; Kari-Pekka Martimo ja varajäseneksi Lauri Vuorenkoski

  08.05.2014  Lääkäriliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Jäsenesitys; Paavo Koistinen ja varajäseneksi Jaakko Ojanne

  07.05.2014  Suomen Potilasliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Jäsenesitys; Pekka Koivisto ensisijaiseksi jäseneksi ja Marja-Leena Seppälä toissijaiseksi jäseneksi

  06.05.2014  Kansaneläkelaitos Kela
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Jäsenesitys; Pia Santavirta jäseneksi ja Lea Mäntyniemi varajäseneksi

  05.05.2014  Finanssialan Keskusliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Jäsenesitys; Tuula Kivari jäseneksi ja Eeva Anttila hänen varajäseneksi

  05.05.2014  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Jäsenesitys; Kati Kalliomäki

  05.05.2014  ETK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Jäsenesityspyyntö; (Inka Hassinen VAO/EVY)

  22.04.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja