Osallistava sosiaaliturva


Hankenumero

STM119:00/2013

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Vakuutusosasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Mon Dec 30 00:00:00 EET 2013

Toimikausi/aikataulu

Mon Dec 30 00:00:00 EET 2013 - Sat Feb 28 00:00:00 EET 2015

Yhteyshenkilö

Milja Tiainen, hallitussihteeri, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Työryhmän tehtävänä on:

1) määritellä osallistavan sosiaaliturvan sisältö;
2) tehdä ehdotukset toimeentuloturvaan tehtävistä muutoksista;
3) tehdä ehdotukset palvelujärjestelmään tehtävistä muutoksista;
4) määritellä osallistavan sosiaaliturvan järjestämisvastuu ja selvittää rahoitus;
5) tehdä esitykset mahdollisesti tarvittavista lainsäädäntömuutoksista;
6) arvioida pilotoinnin tarvetta ja tarvittaessa käynnistää pilotointi jo työryhmän toi-mikauden aikana.

Työryhmän tulee ottaa työssään huomioon valtioneuvoston 29.11.2013 tekemät päätökset rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta siltä osin kuin ne liittyvät osallistavaan sosiaaliturvaan.

Työryhmä määrittelee selvitettävien kohtien ja lainsäädäntövalmistelun osalta aikataulun siten, että työryhmä antaa ministeri Risikolle väliraportin toimenpideohjelman muodossa 15.3.2014 mennessä.

Tavoitteet

Osallistavan sosiaaliturvan kehittämisen tavoitteena on sosiaalipoliittinen järjestelmä, jossa laajimmillaan koko työikäiselle väestölle tarjotaan mahdollisuus olla mukana yhteiskunnassa. Osallistavassa sosiaaliturvassa toimeentuloturva tukee ja kannustaa osallistumista. Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, sosiaaliturvan kannustavuuden lisääminen ja sosiaaliturvan legitimiteetin vahvistaminen.

Tausta

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty osallistavan sosiaaliturvan kehittämistyö. Kehittämistyö liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kirjaukseen, jonka mukaan osallistavaa sosiaaliturvaa kehitetään työikäisillä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työnteon kannustavuuden lisäämiseksi ihmisen toimintakyky huomioon ottaen sosiaaliturvaa ja osallistavia toimenpiteitä yhteen sovittamalla.

Työryhmän työssä otetaan huomioon jo tehdyt kannustavuutta lisäävät päätökset, kuten esim. työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuden käyttöönotto, kuntien vahvempi rooli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvastuussa sekä osatyökykyisten työllistymisen lisäämisen toimenpiteet. Kehittämistyössä hyö-dynnetään myös käynnissä olevien kehittämishankkeiden kokemuksia.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän jäsenet ja sihteerit työskentelevät virka-aikana ilman erillistä korvausta. Työryhmän kustannukset rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 33.01.01.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Sosiaali- ja terveysala. Sosiaalivakuutus

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Paula Risikko, Leimio Marko

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Parpo Antti sosiaali- ja terveysjohtaja Rauman kaupunki Varapuheenjohtaja
Ilmonen Kari johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Salo Esko hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kerminen Päivi hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Hakola-Uusitalo Tuulia finanssineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Kotamäki Mauri finanssisihteeri valtiovarainministeriö Jäsen
Kangas Olli tutkimusprofessori Kansaneläkelaitos Jäsen
Moisio Pasi tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Jäsen
Karjalainen Jouko tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Viitamäki Heikki projektipäällikkö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Jäsen
Pirttilä Jukka professori Tampereen yliopisto Jäsen
Jouppila Vesa johtaja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Jäsen
Huotari Anne toiminnanjohtaja Paltamon työvoimayhdistys ry Jäsen
Ahonen-Walker Mari toiminnanjohtaja Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY ry Jäsen
Myllärinen Tarja johtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Koivu Simopekka asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Näätsaari Sinikka sosiaaliasioiden päällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Puura Heli sosiaaliasioiden päällikkö Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Taulu Heikki ekonomisti Akava ry Jäsen
Hellstén Harri lainopillinen asiamies Suomen Yrittäjät ry Jäsen
Karjalainen Lea puheenjohtaja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry Jäsen
Haapakoski Jukka puheenjohtaja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry Jäsen
Antila Outi ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja

Sihteerit

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Tiainen Milja hallitussihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Pöyhönen Eveliina sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Saikku Peppi tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sihteeri
Meretniemi Milla tiedottaja sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Keso Ilari erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

3 asiakirjaa


 1. Jäsenmuutospäätös; Lea Karjalaisen tilalle Jukka Haapakoski

  Mon Dec 22 00:00:00 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Työryhmän määräajan pidentäminen 28.2.2015 asti

  Mon Jun 23 00:00:00 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19936/223686/PAATOS_20140625133018_223686.pdf


 3. Asettamispäätös

  Mon Dec 30 00:00:00 EET 2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19936/213235/ASETTAMISPAATOS_20140108134243_213235.pdf