FI SV

Kansaneläke

Kansaneläkettä voi saada Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluva henkilö, joka ei saa lainkaan työeläkettä tai jonka työeläke jää pieneksi.

Kansaneläkkeestä säädetään laissa.

Takuueläke turvaa pienituloisille vähimmäiseläkkeen.

Miten kansaneläke karttuu?

Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Eläkkeen määrä riippuu paitsi muista eläkkeistä myös 16 ja 65 ikävuoden välillä Suomessa asutun ajan pituudesta.

Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat myös hakijan perhesuhteet. Yksin asuvalle eläke on suurempi kuin avio- tai avoliitossa olevalle.

Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan

  • vanhuuseläkettä 65 vuotta täyttäneille
  • varhennettua vanhuuseläkettä 63–64-vuotiaille (ennen v. 1952 syntyneille 62–64-vuotiaille)
  • työkyvyttömyyseläkettä 16–64-vuotiaille
  • perhe-eläkettä leskelle ja lapsille

Vanhuuseläkkeeseen oikeus 65-vuotiaana

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen hakemista voi lykätä, jolloin sitä maksetaan korotettuna.

Varhennettua eläkettä voi halutessaan saada 63 vuotta täytettyään. Jokainen varhennuskuukausi pienentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosenttia.

Kansaneläkettä haetaan Kelasta

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Kansaneläkettä haetaan Kelasta.

Kansaneläkepäätöksestä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, muistutuksia tai valituksia.

Eläkepäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa. Kansaneläkkeistä voi valittaa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

Lisätietoja