FI SV

Tilastotietoa veteraaneista

Arvio rintamalisän saajista vuosina 2000–2025

Vuosi  
Miehet Naiset Yhteensä
 2000 107 300  42 100  149 400
 2005  64 200  40 000  104 200
 2009  39 400  21 400   60 800
 2010  33 900  19 100   53 000
 2015  12 900  10 000    22 900
 2020  3 200  3 500    6 700
 2025    470    720    1 190


Arvio ylimääräisen rintamalisän saajista vuosina 2000–2025

  Vuosi Miehet Naiset   Yhteensä
 2000  54 800  25 400  80 200
 2005  30 100  17 500  47 600
 2009  18 200  11 900  30 100
 2010  15 500  10 600  26 100
 2015  5 600  5 600  11 200
 2020  1 400  2 000  3 400
 2025    200     400     600


Veteraaniväestön ikäjakauma vuosina 2003–2020, %

Ikäluokat 2003 2005 2007 2010  2015 2020
 -74  2 0 0 -  - -
 75-84 75  68  52  18  1 -
 85-  23  32  48  82  99 100
 Yhteensä  100  100  100  100  100 100


Veteraanimäärärahat 1997–2011, milj.euroa käyvin hinnoin

   1997 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  TA 2012
Rintama-
lisät
 147,9  98,0  87,7  79,9  72,6  70,2  64,4 55,7   49,8  44,3
Veteraani-
lisä 1)
                 1,2    3,2  2,6
Rint.vet.
hamm.huolto
   5,7    4,3    3,7    3,5    3,3    3,1    2,7    2, 6    2,5  2,4
Sotilasvam-
ma korv. ***)
 285,7 250,0 243,3 240,1  227,8  233,9  217,2 192,0 190,6  163,2
Sotainv.
hoitolait. *)
  55,5   59,7   59,7   59,7   61,7   65,2   65,2   65,2   65,2  65,2
Sotainv.
puolisoiden
ja lesk. kunt.
   2,0   2,8   2,8   2,8   3,0   3,1   3,1   3,1    3,1  3,1
Rint.vet.
kuntoutus *)**)
  28,6
 
  35,8
 
  47,8
 
  42,3
 
  38,3
 
 42,1
 
  38,1
 
  34,1
 
  32,6
 
 30,6
-kunt.kehittä-
mis proj.
   1,7    0,8    0,8    0,8            
Asunt. korj.
neuvonta *)
   0,7    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9    0,9  0,9
Vet.järj.
avustus *)
   1,4    1,4    1,4    1,4   1,4    1,4    1,4    1,4    1,2  1,2
Ulkom.
vapaaehtoiset
   0,3    0,2    0,1   0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1  0,1
Er.ryhmien
kuntoutus *)
     2,5    3,0    3,0    3,5    3,5    3,5    3,5    3,5  3,5
Vet. asunt.
korjaus (YM)
   2,9     2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5  2,5
Yhteensä  532,4  458,9  453,7  437,0  415,1  426,0  399,1  362,3  355,2  319,6
                     

1) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta, ei sisällä sotainvalidikuntoutusta
*  Arvio

Vuosien 1997–2010 tiedot ovat tilinpäätöstietoja. Vuodet 2011 ja 2012 talousarviotietoja.
1) Voimaan 1.9.2010 lukien.
*)  RAY:n tuotosta; vuoden 2011 kuntoutusmääräraha sisälsi valtion rahoittaman osuuden 2,0 M€. 
**) 2011 ja TA 2012 sisältävät kotiin vietävien kuntouttavien palveluiden käyttöön tarkoitetun määrärahan.

Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan kehitys vv. 2005–2012

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TA 2012

Määrärahat, M€

47,8

42,3

38,3

42,1

38,1

34,1

32,6

 30,6

Rintamaveteraanien,
pl. sotainvalidit,
lkm 31.12.

80 600

72 650

65 000

58 300

51 400

45 400

39 200

 33 700

Keskimäärin euroa/ rintamaveteraani

593

582

589

722

741

751

830

908