Otsikkotaso 1 Voisi olla hivenen pienempi

Otsikkotaso 2 pistekoko myös hiukan pienemmäksi - 2 voisi olla kolmosen kokoinen

Otsikkotaso 3

Otsikkotaso 4

Otsikko 5
Otsikko 6

Tämä on Lead tyyli. Onko tämä sopiva johdantotyyli? Ohjausryhmän tavoitteena on liikkujien määrän ja osallisuuden lisääminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja heidän liikuntamahdollisuuksiinsa.

Lainaustyyli on hyvä: Ohjausryhmän tavoitteena on liikkujien määrän ja osallisuuden lisääminen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja heidän liikuntamahdollisuuksiinsa.

Harmaa boksi ja sen sisältö Ohjausryhmän tehtävänä on
Tässä on pakotettu riviväli.
Kuten myös tässä. Jos laittaa luettelomerkin, harmaa laatikko katkeaa. Pitää korjata.

  • Analysoida ja tehdä johtopäätökset väestön fyysisen aktiivisuuden tilasta ja tunnistaa keskeiset kehittämisen alueet

  • Laatia uudet linjaukset terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi

 

Tämä on ulkoinen linkki. Ulkoisen linkin tulisi aueta uuteen ikkunaan, saako aukeamaan automaattisesti? Tähän pitäisi tulla myös ulkoisen linkin ikoni perään.

Tässä on linkki tiedotteeseen.

  • Tässä on luettelomerkein merkitty sisältö. Luettelomerkit eivät näy, kun sivun julkaisee.
  • Analysoida ja tehdä johtopäätökset väestön fyysisen aktiivisuuden tilasta ja tunnistaa keskeiset kehittämisen alueet
    • Testataan sisäkkäiset listat
    • Testataan sisäkkäiset listat
  • Laatia uudet linjaukset terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi
  • Seurata toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta erikseen sovittavien indikaattoreiden avulla.

Luettellomerkkinä voisi olla pieni laatikko, kuten STM:n graafinen ohje sanoo. Ks. esimerkki täältä

Kuvatesti

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asumistukia koskevan lainsäädännön yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Opintotuen asumislisästä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Asumistuella valtio auttaa pienituloisia selviämään asumismenoista.

Yleinen asumistuki on uudistettu vuoden 2015 alusta. Asumistuen perusteista säädetään kokonaisuudessaan laissa.

Laissa on muun muassa yksinkertaistettu niiden enimmäisasumismenojen määrittelyä, jotka otetaan huomioon, kun tukea myönnetään. Nykyisin enimmäisasumismenot perustuvat kokonaisvuokraan.

Enimmäisasumismenot vaihtelevat alueellisesti ja ruokakunnan koon mukaan. Tuloista johtuva omavastuu määräytyy laskukaavan perusteella ja sen määrään vaikuttaa tulojen lisäksi ruokakunnan lasten ja aikuisten määrä. Asumistukilakiin sisältyy ansio- ja yrittäjätulojen 300 euron suuruinen ansiotulovähennys. Se tulee voimaan 1.9.2015

 

Linkki https

Linkki http

Työsuojelu työpaikoilla

Yhteistoiminta perustuu työmarkkinajärjestöjen sopimuksiin, työsuojelun valvontalakiin ja työturvallisuuslakiin.