TASURI - Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen -hanke (Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making)


Hankenumero

STM094:00/2013

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinto- ja suunnitteluosasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Fri Jan 31 00:00:00 EET 2014

Toimikausi/aikataulu

Sat Feb 01 00:00:00 EET 2014 - Wed Sep 30 00:00:00 EEST 2015

Yhteyshenkilö

Mia Teräsaho

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Ohjausryhmän rooli on neuvoa-antava ja sen tehtävänä on tukea, ohjata ja seurata hankkeen tavoitteiden mukaista toteutusta. Ohjausryhmän tehtävänä on sekä tarjota asiantuntemusta hankkeen teema-alueilta että ohjata hankkeen kokonaistoteutusta. Ohjausryhmän tehtävänä on edistää yhteistyöverkostojen rakentamista ja tulosten levittämistä omien taustaorganisaatioiden ja verkostojensa välityksellä. Ohjausryhmän tehtävänä on myös arvioida hankkeen toteutusta ja tukea hankkeen raportointia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö koordinoi ja toteuttaa hankkeen toimenpiteitä sekä valmistelee hankkeessa tehtävät kilpailutukset ja tekee niihin liittyvät päätökset.

Tavoitteet

TASURI-hankkeen tavoitteena on lisätä sukupuolten tasapuolista edustusta yritysten korkeimmassa johdossa osana naisten urakehityksen ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä työelämässä, edistää sukupuolten tasa-arvoa johdon rekrytointikäytännöissä ja kehittää yritysten johtotehtäviä koskevaa tilastotuotantoa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa valtakunnallista yhteistyötä keskeisten toimijoiden välillä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi yritysten johtotehtävissä.

Hankkeessa toteutetaan kaksi selvitystä toimeksiantoina. Ensimmäisessä on tavoitteena koota yhteen tuotettuja tilastoja sukupuolten edustuksesta pörssiyhtiöiden ja yritysten ylimmässä johdossa. Toinen selvitys keskittyy johdon rekrytointikäytäntöjen kehittämiseen sukupuolinäkökulmasta. Tilastotuotantoa kehitetään erikseen perustettavassa työryhmässä, johon kutsutaan keskeisiä toimijoita. Valtakunnallista yhteistyötä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi yritysten johtotehtävissä vahvistetaan kahden seminaarin kautta.

Ohjausryhmän tavoitteena on tukea ja edistää TASURI-hankkeen toteutusta siten, että hanke saavuttaa asetetut tavoitteet ja tukee toiminnallaan mahdollisimman hyvin hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteiden toteutumista. Ohjausryhmän tavoitteena on myös rakentaa hankkeen toiminnan kannalta keskeiset yhteistyöverkostot sekä levittää hankkeen tuloksia valtakunnallisesti ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti.

Tausta

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hanke (Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making) perustettiin tukemaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012–2015 toteuttamista, erityisesti kohdan 3.3. toimenpiteitä: Naisten urakehityksen edistäminen ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen lisääminen julkisen ja yksityisen sektorin päätöksenteossa. Toimenpiteinä muun muassa jatketaan vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa naisten urakehityksen tukemiseksi, seurataan sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa sekä selvitetään keskeisten toimijoiden kanssa käytäntöä, joka mahdollistaa pörssiyhtiöiden hallitusten nais- ja miesjäsenten osuuksien säännöllisen julkaisemisen.

Hanketta toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Hanke saa osarahoitusta Euroopan unionin Progress-ohjelmasta (Support for national actions for equality between women and men, in particular in economic decision-making).

Kustannukset ja rahoitus

Ohjausryhmä työskentelee virka-aikana ilman erillistä korvausta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta kokouksiin osallistuvien matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Työryhmästä aiheutuvat erilliskustannukset rahoitetaan momentilta 33010112.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Ohjausryhmä voi ottaa asiantuntijoita kuultavaksi ja nimetä muita pysyviä asiantuntijoita. Hankkeen projektisuunnittelija tulee toimimaan toisena sihteerinä. Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää työryhmään yhden teknisen sihteerin.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Päivi Sillanaukee, Tarja Heinilä-Hannikainen

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lämsä Anna-Maija professori Jyväskylän yliopisto Puheenjohtaja
Vihervuori Petri finanssineuvos valtioneuvoston kanslia Varapuheenjohtaja
Klemetti Margita hankejohtaja työ- elinkeinoministeriö Jäsen
Raevaara Eeva neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Turunen Antti lakimies Keskuskauppakamari Jäsen
Korolainen Eeva asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Arkio Tarja asiantuntija Akava ry Jäsen
Piekkari Rebecca varadekaani, professori Aalto-yliopisto Jäsen
Routti Mikko toiminnanjohtaja Yhteiskuntavastuuverkosto FIBS ry Jäsen
Herler Casper asianajaja, OTT Asianajotoimisto Borenius Jäsen
Hiltunen Arto partneri Boardman-osaamisverkosto Jäsen
Uotinen Marianna erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Asiantuntija
Teräsaho Mia projektipäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Rintala-Rasmus Anita Senior Advisor Psycon Oy, Johtamisen kehittämisverkosto Asiantuntija
Kupiainen Mari projektisuunnittelija sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Soikkanen Kalle osakas, hallituksen puheenjohtaja Stanton Chase International, FEX Suorahakuyritykset ry Jäsen
Happonen Mika neuvotteleva virkamies Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

21 asiakirjaa


 1. Jatkoaikapäätös; toimikauden pidennys 30.9.2015 saakka

  Thu Apr 23 00:00:00 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Jäsenmuutospäätös; Anita Rintala-Rasmuksen nimikettä ja organisaatiota koskeva muutos, ohjausryhmän sihteeriksi Mari Kupiainen

  Thu Nov 06 00:00:00 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Jäsenesitys: Antti Väisänen

  Wed Jun 04 00:00:00 EEST 2014  STM / HSO/SUKE
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Jäsenesitys; ei esitä jäsentä tilastoryhmään

  Tue May 20 00:00:00 EEST 2014  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Jäsenesitys; Maija Lyly-Yrjänäinen ja Eric Hällström

  Mon May 19 00:00:00 EEST 2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Jäsenesitys; jäseniksi Antti Katainen ja Marjut Pietiläinen

  Tue May 13 00:00:00 EEST 2014  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Jäsenesitys; jäseneksi Jari Haapasalmi

  Tue May 13 00:00:00 EEST 2014  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenesitys; Antti Turunen jäseneksi

  Tue May 13 00:00:00 EEST 2014  Keskuskauppakamari
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Jäsenesityspyyntö (Mia Teräsaho HSO/TASY)

  Thu May 08 00:00:00 EEST 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Asettamispäätös

  Fri Jan 31 00:00:00 EET 2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/19853/215133/ASETTAMISPAATOS_20140211093232_215133.pdf


 11. Jäsenesitys; Tarja Arkio ja Kosti Hyyppä

  Fri Dec 20 00:00:00 EET 2013  Akava
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Jäsenesitys: Arto Hiltunen ja Satu Mehtälä

  Thu Dec 19 00:00:00 EET 2013  Boardman Oy
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Jäsenesitys: Eeva Korolainen

  Tue Dec 17 00:00:00 EET 2013  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Jäsenesitys: Matleena Kurki-Suutari ja Mika Happonen

  Mon Dec 16 00:00:00 EET 2013  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Jäsenesitys: Antti Turunen jäseneksi

  Thu Dec 12 00:00:00 EET 2013  Keskuskauppakamari
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Jäsenesitys; Rebecca Piekkari ja Henri Schildt

  Thu Dec 12 00:00:00 EET 2013  Aalto-yliopisto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenesitys, Kalle Soikkanen ja Mimma Silvennoinen

  Wed Dec 11 00:00:00 EET 2013  FEX suorahakuyritykset ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenesitys; Margita Klemetti ja Eric Hällström

  Wed Dec 11 00:00:00 EET 2013  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jäsenesitys; Casper Herler ja Maria Carlsson

  Tue Dec 10 00:00:00 EET 2013  Asianajotoimisto Borenius
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenesitys: Mikko Routti tai Aulikki Sippola jäseneksi

  Tue Dec 10 00:00:00 EET 2013  Yritysvastuuverkosto FIBS
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Jäsenesityspyyntö (Mia Teräsaho/HSO/TASY)

  Tue Dec 03 00:00:00 EET 2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja