Händelsen har flyttats till höst - SOCIALJOUREN I DEN OMSTRUKTURERADE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: ti 13.6. klo 9.30– 16.00

Frågor om socialjouren kommer att behandlas under våren och hösten vid sju riksomfattande utbildningsdagar om socialjouren, som har samma innehåll och som hålls i Åbo den 26 april 2017, i Kuopio den 6 juni 2017, i Helsingfors den 4 september 2017, i Tammerfors den 7 september 2017 och i Uleåborg den 14 september 2017. Svenskspråkiga utbildningsdagar hålls den 12 juni 2017 i Jakobstad och den 13 juni 2017 i Ekenäs.

Målet med utbildningsdagarna som social- och hälsovårdsministeriet ordnar i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken är att skapa förutsättningar för samarbete i enlighet med den nya lagen och att stärka baskunskaperna hos dem som ansvarar för ordnandet och produktionen av socialjouren och hos de socialjourhavande och deras samarbetspartner om ändringarna i socialvårdslagen som gäller socialjour och att förbättra den lagenliga verksamheten i jouren. Ett ytterligare mål med dagarna är att svara på frågor som uppstått i det praktiska arbetet om hur lagen ska tolkas, utgående från tidigare inlämnade frågor.

Utbildningsdagarna är riktade till ledningen inom social- och hälsovården, ansvariga för social- och hälsovårdens förändringsarbete i landskapen, ansvariga för sjukvårdsdistriktens jourenheter, ansvariga för socialjouren och till alla som arbetar med serviceuppgifter inom socialjouren och närliggande uppgifter.

Tidsfristen för anmälning till utbildningarna löper ut två veckor före utbildningsdagen. För att evenemangen så bra som möjligt ska motsvara behoven, ber vi att ni i samband med anmälningen ställer frågor som ni vill ha svar på vid utbildningarna.

Deltagande i evenemanget är kostnadsfritt. Organisatören bjuder på morgonkaffe.

Anmälning och ytterligare uppgifter om utbildningen finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

 

Ytterligare information:

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman satu.karppanen@stm.fi

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig kirsi.kaikko@stm.fi

Elina Uusitalo, överinspektör elina.uusitalo@valvira.fi 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Valtionhallinto Yliopistot ja korkeakoulut Yritykset


Tämän tilaisuuden ilmoittautuminen on päättynyt!