LAPE-muutosohjelman I konferenssi Lasten Hyvinvointi Suomessa 28.-29.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: ti 28.3. klo 9.00

Tervetuloa hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) järjestämään konferenssiin 28.-29.3.2017 Helsinkiin, Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A

I LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA
Jatkuuko lasten hyvinvoinnin menestystarina?

Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena.

Lasten hyvinvointi on satavuotisen Suomen menestystarina. Lapsikuolleisuuden aleneminen, lasten ja vanhempien vuorovaikutussuhteiden laadun paraneminen ja hyvät oppimistulokset ovat edellyttäneet tietoisia päätöksiä.

Jatkuuko lasten hyvinvoinnin koheneminen?
Miten ehkäisemme lasten, nuorten ja perheiden eriarvoistumista?
Osaammeko tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan lapsi- ja perhelähtöisesti?
Mitä uusin tutkimustieto suosittaa?

Tämä konferenssi on ensimmäinen osa Lasten hyvinvointi Suomessa -konferenssien sarjasta. Päivät järjestää Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) yhteistyössä Suomen Akatemian Skidi Kids -tutkimusohjelmaan kanssa. LAPE kärkihanketta ohjaavat STM ja OKM yhdessä.

Konferenssin ensimmäisenä päivänä paneudumme muutoksen sekä lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden kokonaisuuden johtamiseen kansallisesti ja maakunnissa. Toisena päivänä tutkijat ja päätöksentekijät käyvät vuoropuhelua. Tarkastelemme lasten hyvinvointia kansallisesta näkökulmasta ja visioimme tulevaisuuden lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden kokonaisuutta.

LAPE -konferenssien sarja jatkuu ensi syksynä

II Mitä opittavaa meillä on muista maista? Syksy 2017
III Osaamisen uudistaminen. Kevät 2018
IV Miten tästä eteenpäin? Syksy 2018

LAPE on hallituksen kärkihanke, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja heidän omien voimavarojensa vahvistumista. Kaikki palvelut sovitetaan yhteen lapsi-, nuori- ja perhelähtöisiksi kokonaisuudeksi kustannustehokkaasti uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöön.

LAPE Kehittämiskokonaisuudet ovat:

Perhekeskustoimintamalli,
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena,
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen sekä
Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri.

Teemme yhteistyötä hallituksen muiden lapsi ja perhe -kärkihankkeiden kanssa. LAPE toimeenpanon tuesta vastaa THL.

Päivät ovat seurattavissa verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena. Käytettävissä on viestiseinä.

Tavoitteet

Luoda kansallisesti yhteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen strategista tahtotilaa sekä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaa
Edistää päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien kansallista vuoropuhelua
Edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistavaa pitkäjänteistä kehitystyötä tutkimukseen perustuen ja hallinnonalojen rajat ylittäen
Tukea lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisen sekä ammattilaisten osaamisen uudistamista
Tukea maakuntien lapsi- ja perhepalveluiden sekä toimintakulttuurin muutostyötä

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen

Lisätietoja

Hanne Kalmari
hankepäällikkö
puh. 0295 163 046
etunimi.sukunimi@stm.fi

Suvi Nipuli
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7205
etunimi.sukunimi@thl.fi

Konferenssin käytännön asiat:
Ella Lavaste
koulutuskoordinaattori Ella Lavaste,
puh. 044 298 1892
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Lue lisää:

THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
STM Muutosagentit maakunnissa
Twitterissä @THLlapemuutos ja aihetunniste #lapemuutos
Facebookissa Lapset, nuoret ja perheet
Instagramissa lapemuutos

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Valtionhallinto Yliopistot ja korkeakoulut Yritykset