Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen sidosryhmätapaaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: pe 17.2. klo 10.00– 14.30

Tilaisuuden tavoitteena on levittää konkreettista tietoa eri osahankkeista, niiden tilanteesta ja etenemisestä. Lisäksi tarkoitus on saada esiin sidosryhmien näkemyksiä kärkihankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla ne on suunniteltu saavutettavan.

Hallituksen kärkihanke, Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI), kokoaa hankkeen sidosryhmät 17.2.2017 Helsingissä Säätytalolla pidettävään tilaisuuteen, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä.

Kärkihankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa sote-palvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta. Tavallisten ihmisten kokemukset ja osallistuminen ovat lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä. Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella.

”Eri toimijoiden näkökulmat hankkeiden käytännön toteutuksista ovat arvokkaita erityisesti menossa olevassa käynnistysvaiheessa”, kertoo hankepäällikkö Minna Saario.  

Päivän ohjelma alkaa kello 10.00 johtaja Annakaisa Iivarin puheenvuorolla. Sen jälkeen kuullaan kärkihankkeen osahankkeiden (julkinen palvelulupaus, kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli, omahoidon sähköiset palvelut, palvelusetelikokeilu sekä suun terveydenhuollon palveluseteli) esittäytymiset. Iltapäivällä sidosryhmien edustajista koostuva paneeli keskustelee kärkihankkeiden tavoitteista ja toimenpiteistä, mm. asiakkaiden ja digitalisaation näkökulmista.

Tilaisuuden ohjelma

Ohjelmaa voit seurata suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena osoitteessa http://videonet.fi/stm/20170217/.

Twiittaa aiheesta tunnisteella #asiakaslähtöisyys!

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään ma 13.2. klo 16.15.

Videolähetystä voi seurata eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Minna Saario
P. 0295 163 146
Projektisihteeri Auli Laine
P. 0295 163 755

etunimi.sukunimi@stm.fi

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Yritykset