Utbildning: Förverkligandet av självbestämmanderätten inom omsorger om utvecklingsstörda, Åbo

Aika: to 8.9. klo 8.30– 15.30

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda har ändrats. Syftet med utbildningstillfället är att i och med den ändrade lagstiftningen stärka kompetensen bland aktörerna inom vården av utvecklingsstörda när det gäller att stöda klienternas självbestämmanderätt.

Plats

Statens ämbetshus/auditoriet på 2:a vån. (Självständighetsplan 2, Åbo)

Anmälan och programmet

Anmälan görs senast 31.8.2016

Deltagarna ombeds i samband med anmälan att på förhand lämna frågor om dagens tema.

Restaurang Aitiopaikka betjänar på andra våningen i Statens ämbetshus. I samband med anmälan ska deltagarna vänligen meddela om de under dagens lopp ämnar anlita restaurangens tjänster (lunch på egen bekostnad).

Dagens programm

Målgrupp        

Tillfället är avsett för chefer hos offentliga och privata aktörer som producerar och anordnar tjänster inom vården av utvecklingsstörda, ansvarspersoner för egenkontrollen och kvalitetskontrollen, chefer och anställda vid enheter som erbjuder boendeservice och arbets- och dagverksamhet samt andra experter och förtroendemän som är intresserade av ämnet.

Beakta även    

Det rekommenderas att man i första hand utnyttjar kollektivtrafiken för att ta sig till evenemanget. Den som anländer med bil ska vänligen reservera tid för att hitta parkering. I omedelbar närhet av Statens ämbetshus finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser.

En karta över alternativa parkeringsplatser i närområdet

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset Valtionhallinto

Avainsanat