Kemialliset tekijät työpaikalla – riskit hallintaan yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: to 7.4. klo 10.30– 18.00

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos kutsuvat sidosryhmät keskustelemaan kemikaaliturvallisuudesta. Aiheena ovat kemialliset tekijät työssä ja niiden aiheuttamien riskien hallinta yhteistyöllä: työpaikan omin toimin ja voimin, työterveyshuollon tuella ja asiantuntijoiden avulla viranomaisvalvonnan vahvistamana.

Seminaarissa katsotaan koostaen menneeseen, kuvataan nykytilannetta ja tarkastellaan tulevaisuuden toimia, jotta kemialliset tekijät työssä aiheuttaisivat mahdollisimman vähän terveydellisiä haittoja. Tilaisuudessa kuullaan myös uusimpia tutkimustuloksia ja näkökulmia työterveyshuollon yhteistyöstä.

Viime vuosina kemiallisten tekijöiden hallintaan ja riskinarviointiin liittyen on tehty valtavasti töitä ja on hyvä pysähtyä miettimään yhdessä, mitä on tehty, mihin on tultu ja mihin ollaan menossa. Tähän tarvitsemme sidosryhmien apua. Edetään yhdessä tehden!

Lämpimästi tervetuloa!

 

Ohjelma

1. Yhdessä tehden

puheenjohtajana ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö, sosiaali- ja terveysministeriö

10.30
Ilmoittautuminen ja hedelmätarjoilu

11.00 
Tervetulosanat
osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (esitys)

11.15 
Työturvallisuuskeskus yhteistyön järjestäjänä ja tiedonvälittäjänä
toimitusjohtaja Rauno Hanhela, Työturvallisuuskeskus (esitys)

11.30
Lounas


2. Workshop: Kemialliset tekijät työssä – riskinhallinnan tapoja

puheenjohtajana neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, sosiaali- ja terveysministeriö

12.15
Työterveyslaitoksen puheenvuoro ja workshopit
erityisasiantuntija Niina Kallio, Työterveyslaitos 
erikoistutkija Milja Koponen, Työterveyslaitos
projektipäällikkö Kyösti Louhelainen, Työterveyslaitos
erityisasiantuntija Tomi Kanerva, Työterveyslaitos (esitys)

13.45
Kahvi


3. Kemialliset tekijät, yhteistyön hedelmät - katsantokantoja

puheenjohtajana neuvotteleva virkamies Reetta Orsila, sosiaali- ja terveysministeriö

14.15
Kemialliset tekijät, riskit hallinnassa
työterveyslääkäri, toksikologi Markku Pavela, Boliden, Harjavalta Oy (esitys)

14.35 
Työsuojeluvalvonta
valvontajohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (esitys)

14.45
Riittävän hyvä - työsuojeluvalvojan puheenvuoro
johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (esitys)

15.05
Työmarkkinajärjestöjen puheenvuorot - Kemialliset tekijät hallinnassa & työterveyshuoltoyhteistyö
työympäristösihteeri Kari Mäkelä, TEAM ry (esitys)
asiantuntija Marjo Uusi-Pantti, Teknologiateollisuus ry (esitys)
johtava asiantuntija Eliisa Irpola, Kemianteollisuus ry (esitys)
lakimies Paula Ilveskivi, Akava
työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, STTK (esitys)

asiantuntijalääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (esitys)
(Jan Schugkin esitystä ei kuultu tilaisuudessa.)

Keskustelua

16.15
Tästä eteenpäin
ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö, sosiaali- ja terveysministeriö

16.20
Vapaata keskustelua ja pientä purtavaa
Mukana työsuojeluhallinnon Vera, Työterveyslaitoksen Kemikaalivihi ja Stoffenmanager sekä Tukesin Kemidigi-hanke

18.00
Tilaisuus päättyy

 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kansalaiset Yritykset