Nordic Conference on disability policies and UNCRPD – En konferens om funktionshinderspolitik

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: ke 9.3. klo 9.30

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2016. Institutet för hälsa och välfärd THL arrangerar i samarbete med social och hälsovårdsministeriet, Riksomfattande handikapprådet VANE, Handikappforum och Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, en konferens om funktionshinderspolitik 9.3.-10.3.2016.

Den första dagen, 9.3.2016 handlar om funktionshinderspolitiska strategier och effekterna av FN:s funktionshinderskonvention i Norden. Seminariespråket är engelska. Närmare information och registrering via länken på Nordens välfärdscenters webbplats.
 
Den andra dagen, 10.3.2016 är avslutningsseminarium för Finlands handikappolitiska program VAMPO 2010-2015. Seminariespråket är finska med simultantolkning till svenska. Närmare information och registrering via länken på THL:s webbplats.

Plats

Institutet för hälsa och välfärd, Mannerheimvägen 166, Helsingfors
 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Media Kansalaiset

Avainsanat