Hoidon saatavuus ja yhtenäisen hoidon perusteet -seminaari

Sosiaali- ja terveysministeriö

Aika: ke 26.8. klo 9.00– 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut helmikuussa 2015 valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän, jonka tavoitteena on uudistaa hoidon saatavuutta ja määräaikoja koskevaa määrittelyä sekä valtakunnallisia kiireettömän ja kiireellisen hoidon perusteita. Lisäksi työryhmä valmistelee iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisen laitoshoidon lääketieteelliset perusteet.

Seminaarin tarkoituksena on kuulla laajasti asiantuntijoiden näkemyksiä uudistamistyön pohjaksi. Seminaarissa pureudutaan työpajatyöskentelyn avulla uudistamistyön osa-alueisiin - hoidon saatavuus, yhtenäiset hoidon perusteet, iäkkäiden laitoshoidon yhtenäiset perusteet, kiireellinen hoito ja suun terveydenhuolto. Suositellaan koko seminaaripäivään osallistumista.

Tule vaikuttamaan ja tuomaan näkemyksesi työryhmän käyttöön!

Lisätietoja

osastosihteeri Kirsi Isometsä
puh 029 516 3268

 

Kohderyhmät Julkinen hallinto Kunnat Kansalaiset