Tolkning av den strategiska visionen

En bild säger mer än tusen ord – berättelsen görs känd

I den strategiska visionen Vi bygger ett samhälle med god sammanhållning och hållbart välbefinnande i arbetets brytningsskede ingår följande sju prioritetsområden:

  1. Vi stärker sammanhållningen i samhället och den ekonomiska tillväxten
  2. Vi stöder människors aktiva roll i deras gemenskaper och i samhället
  3. Vi ser till att klienterna får verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster och förmåner enligt deras behov
  4. Vi bygger en arbets- och livsmiljö som främjar säkerheten och välbefinnandet
  5. Vi sörjer för att finansieringen av den sociala tryggheten och försäkringssystemet vilar på en hållbar grund
  6. Vi stöder välbefinnandet i arbetets brytningsskede
  7. Vi tar fram hållbara lösningar för framtiden i samverkan med andra

Den strategiska visionen innehåller en huvudbild som kompletteras med underbilder som visualiserar de sju prioritetsområdena. Avsikten är att den strategiska visionen ska locka till diskussioner!


1. Vi stärker sammanhållningen i samhället och den ekonomiska tillväxten
 

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

SHM:s kraftverk omvandlar de ständiga förändringsvindarna till god energi, som ger hela Finland kraft och ljus.

Finland är ett livskraftigt samhälle som håller på att förnya sig och som skapar en solid grund för välbefinnande. Delaktighet, balans mellan livets delområden och förebyggande av sjukdomar och problem ökar funktionsförmågan, förhindrar ojämlikhet och skapar tillväxt. Finland är en internationellt intressant innovationsmiljö inom social- och hälsovårdssektorn.


2. Vi stöder människors aktiva roll i deras gemenskaper och i samhället

Bild: Annika Varjonen

Alla har rätt att bygga en personlig pusselbit, men också ansvar för att passa in denna i helheten. De som inte kan göra det själva får stöd.

Alla kan påverka lösningar och tjänster som gäller det egna livet. Delaktighet, likabehandling och jämlikhet bygger ett socialt hållbart och rättvist samhälle.


3. Vi ser till att klienterna får verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster och förmåner enligt deras behov

Bild: Annika Varjonen

De förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna samt de sociala trygghetstjänsterna ges vid rätt tidpunkt och fungerar med hjälp av data som en bra dragkedja.

Social- och hälsovårdstjänsterna och förmånerna bildar en fungerande helhet som är anpassad efter kundens behov och livssituation.


4. Vi bygger en arbets- och livsmiljö som främjar säkerheten och välbefinnandet

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

Vi skapar en verksamhetskultur grundad på tillit och säkerhet. Vi har förberett oss inför miljöhot, men det har inte gjort oss överdrivet försiktiga.

Miljön stöder människornas och gruppernas välbefinnande, säkerhet och tillit. Olägenheter och hälsorisker som beror på miljön är under kontroll. Tillgängligheten i samhället är god. Olycksfall, olyckor och våld minimeras.


5. Vi sörjer för att finansieringen av den sociala tryggheten och försäkringssystemet vilar på en hållbar grund

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

Alla deltar i byggandet av ”finansieringsbädden” genom att bidra med euron eller andra insatser för det gemensamma bästa. Arbete och utveckling av den egna kompetensen ger livet mening och lönar sig alltid.

För finansiering av välbefinnandet behövs en hög sysselsättningsgrad, att människor är friska och har funktionsförmåga och att social- och hälsovårdstjänsterna är verkningsfulla och effektiva. Den stabilitet som socialförsäkringsfonderna ger tryggar en hållbar offentlig ekonomi. Socialförsäkringssystemet åtnjuter förmånstagarnas och finansiärernas förtroende.


6. Vi stöder välbefinnandet i arbetets brytningsskede

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

Vi bygger själva eller i samarbete (digitala) broar mellan det gamla och det nya. Vi minskar arbetets belastning.

De olika formerna av arbete stöder människornas möjlighet att delta i byggandet av samhället. Arbetet känns meningsfullt för allt fler och ökar välbefinnandet. Arbetet ger utkomst och mening i livet, och dessutom tryggar det finansieringen av välbefinnandet. Arbete minskar ojämlikheten.


7. Vi tar fram hållbara lösningar för framtiden i samverkan med andra

Bild: Annika Varjonen Obs! Bilden med tillhörande svensk text är under arbete.

Nu är det dags att sätta full fart! Även överraskande aktörer kan hjälpa oss att få energin att flöda. Ingen ska behöva styra förändringen ensam. Innovationer och experiment visar vägen som en fyr.

Vår verksamhetsmiljö som är stadd i förändring kräver ständig uppdatering av kunnandet, fördomsfrihet och smidighet. Vi förutser behoven i framtiden och vår egen roll i den. Vi bygger kunnande av nytt slag och samarbetsnätverk.

Mer information

Marja-Liisa Parjanne, kehitysjohtaja 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT 0295163112   förnamn.efternamn@stm.fi


Linda Soikkeli, specialsakkunnig 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163295   förnamn.efternamn@stm.fi