FI SV EN

Strategi: Ett socialt hållbart Finland 2020

Ett socialt hållbart Finland 2020: Strategi för social- och hälsovårdpolitikenStrategin för social- och hälsovårdspolitiken Ett socialt hållbart Finland 2020 publicerades i februari 2011.

Ett socialt hållbart samhälle

 • behandlar alla samhällsmedlemmar rättvist
 • stärker delaktigheten och gemenskapen
 • stöder hälsan och funktionsförmågan och
 • tillhandahåller den trygghet och service som behövs.

Målet med strategin är att lyfta upp social hållbarhet vid sidan av ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tre strategiska huvudriktlinjer

De strategiska huvudriktlinjerna är:

1. En stark grund för välfärden

 • Hälsa och välfärd ska ingå i allt belutsfattande
 • Längre arbetsliv genom arbetshälsa
 • Balans mellan de olika delområdena av livet
 • Hållbar finansiering av den sociala tryggheten

2. Alla ska ha möjlighet till välstånd

 • Skillnaderna i välfärd och hälsa minskas
 • Kundcentrering som utgångspunkt för servicen
 • Nya servicestrukturer och verksamhetsformer
 • Stark social samhörighet

3. Livsmiljön ska stöda hälsa och trygghet

 • Miljöns livsduglighet stärks
 • Samhällets funktion i specialsituationer säkerställs

De strategiska linjedragningarna kan nås enbart genom gränsöverskridande samarbete mellan de olika förvaltningsområdena. En öppen beredning av ärenden och en tät växelverkan är grunden för ett fungerande samarbete.

Riktlinjerna styr arbetet i praktiken

De strategiska riktlinjerna syns i praktiken i olika handlingsprogram, projekt och rekommendationer. 

Strategin stöder också verksamhets- och ekonomiplaneringen, uppgörandet av budgeten samt resultatstyrningen och ledningen i förvaltningsområdets myndigheter. 

SHM:s framtidsöversikt

Framtidsöversikten är en del av ministeriets strategiarbete och i rapporten har man dragit nytta av arbetsmaterial från den nya strategin.

Mer information