FI SV

Statistiska uppgifter om veteraner

Uppskattning av antalet mottagare av fronttillägg 2000–2025

År  

Män

Kvinnor

Sammanlagt

 2000

107 300

 42 100

 149 400

 2005

 64 200

 40 000

 104 200

 2009

 39 400

 21 400

  60 800

 2010

 33 900

 19 100

  53 000

 2015

 12 900

 10 000

   22 900

 2020

 3 200

 3 500

   6 700

 2025

   470

   720

   1 190


Uppskattning av antalet mottagare av extra fronttillägg 2000–2025

  År

Män

Kvinnor

  Sammanlagt

 2000

 54 800

 25 400

 80 200

 2005

 30 100

 17 500

 47 600

 2009

 18 200

 11 900

 30 100

 2010

 15 500

 10 600

 26 100

 2015

 5 600

 5 600

 11 200

 2020

 1 400

 2 000

 3 400

 2025

   200

    400

    600


Åldersfördelningen bland veteraner 2003–2020, %

Åldersklasser

2003

2005

2007

2010

 2015

2020

 –74

 2

0

0

-

 -

-

 75–84

75

 68

 52

 18

 1

-

 85–

 23

 32

 48

 82

 99

100

 Sammanlagt

 100

 100

 100

 100

 100

100


Anslag för veteraner 1997–2011, mn euro i gängse pris

 

 1997

2004

 2005

2006

2007

2008

2009

2010

 2011

 Budget 2012

Front-tillägg

 147,9

 98,0

 87,7

 79,9

 72,6

 70,2

 64,4

55,7

  49,8

 44,3

Veteran-tillägg 1)

 

 

 

 

 

 

 

   1,2

   3,2

 2,6

Tandvård för frontvet.

   5,7

   4,3

   3,7

   3,5

   3,3

   3,1

   2,7

   2,6

   2,5

 2,4

Ers. för skada ådragen i militärtj. ***)

 285,7

250,0

243,3

240,1

 227,8

 233,9

 217,2

192,0

190,6

 163,2

Vårdinrättn.
för krigsinv. *)

  55,5

  59,7

  59,7

  59,7

  61,7

  65,2

  65,2

  65,2

  65,2

 65,2

Rehab. av krigs- inval. makar och änkor

   2,0

  2,8

  2,8

  2,8

  3,0

  3,1

  3,1

  3,1

   3,1

 3,1

Rehab. av frontvet. *)**)

  28,6
 

  35,8
 

  47,8
 

  42,3
 

  38,3
 

 42,1
 

  38,1
 

  34,1
 

  32,6
 

 30,6

-proj. för utv. av rehab.

   1,7

   0,8

   0,8

   0,8

 

 

 

 

 

 

Rådgivn. om rep. av bost. *)

   0,7

   0,9

   0,9

   0,9

   0,9

   0,9

   0,9

   0,9

   0,9

 0,9

Understöd till veteranorg. *)

   1,4

   1,4

   1,4

   1,4

  1,4

   1,4

   1,4

   1,4

   1,2

 1,2

Utländska frivilliga

   0,3

   0,2

   0,1

  0,1

   0,1

   0,1

   0,1

   0,1

   0,1

 0,1

Rehab. av grupper med särsk. behov *)

 

   2,5

   3,0

   3,0

   3,5

   3,5

   3,5

   3,5

   3,5

 3,5

Rep. av vet. bostäder (MM)

   2,9

    2,5

   2,5

   2,5

   2,5

   2,5

   2,5

   2,5

   2,5

 2,5

Sammanlagt

 532,4

 458,9

 453,7

 437,0

 415,1

 426,0

 399,1

 362,3

 355,2

 319,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lagen om rehabilitering av frontveteraner, exkl. rehabilitering av krigsinvalider
*  Bedömning

Uppgifterna för 1997–2010 är bokslutsuppgifter. Uppgifterna för 2011 och 2012 är budgetuppgifter.
1) Trädde i kraft den 1 september 2010.
*)  Av Penningautomatföreningens intäkter, rehabiliteringsanslaget för 2011 inkluderade en statsfinansierad andel på 2,0 mn €. 
**) 2011 och budgeten för 2012 inkluderar ett anslag för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

 

Rehabiliteringsanslaget för frontveteraner, utvecklingen 2005–2012 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Budget 2012

Anslag, mn €

47,8

42,3

38,3

42,1

38,1

34,1

32,6

 30,6

Frontveteraner,
exkl. krigsinv.,
antal 31.12

80 600

72 650

65 000

58 300

51 400

45 400

39 200

 33 700

I genomsnitt euro/frontveteran

593

582

589

722

741

751

830

908