FI SV

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Målet för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE) är att partiellt arbetsföra fortsätter att arbeta eller får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Uppemot 600 000 personer i arbetsför ålder bedömer att någon sjukdom eller skada påverkar deras arbete eller arbetsmöjligheter. Partiell arbetsförmåga berör nästan varje finländare någon gång under karriären.

Partiell arbetsförmåga är relaterad till en orsak som begränsar arbetsförmågan och till kraven i arbetet. Därför kan partiell arbetsoförmåga också vara tillfällig.

Partiellt arbetsföra löper en större risk än andra att bli arbetslösa. En skada eller en långtidssjukdom hindrar alltför ofta återgång till arbetet eller tillträde till arbetslivet.

Partiellt arbetsföra får sysselsättning eller stannar kvar i arbetslivet i samverkan med servicenätverket och arbetsgivarna.

Inom spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE) söker man efter lösningar som bidrar till att partiellt arbetsföra får sysselsättning eller stannar kvar i arbetslivet.

Huvudåtgärderna i spetsprojektet indelas i åtta projekt. Dessa genomförs som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet.

  1. Rekommendationerna i programmet Osku
  2. Förändring genom utbildning
  3. Företagande för personer med funktionsnedsättning
  4. Modeller för sysselsättning och delaktighet
  5. Sänkning av rekryteringströskeln
  6. Lättillgänglig information på nätet
  7. Vägar till vård och rehabilitering
  8. Flitfällor


Målet för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra är att partiellt arbetsföra fortsätter att arbeta eller får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

 

 

Mer information