FI SV

Sammansättningarna för spetsprojektets styr- och projektgrupper

Spetsprojektets projektledare är Päivi Voutilainen och projektchef  är Anja Noro.

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Voutilainen                             Anja Noro
tfn. 02951 63403                            tfn. 029516 3006
paivi.voutilainen(a)stm.fi                anja.noro(a)stm.fi

Styrgruppen

Ordförande för styrgruppen är Päivi Voutilainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är projektarbetare Tuija Koivisto från Keski-Suomen sote 2020.

Medlemmar

Harri, Oili, utvecklingschef, Kuntoutuksen edistämisyhdistys
Helin, Satu, verksamhetsledare , Centralförbundet för de gamlas väl
Hynynen, Raija, bostadsråd, Miljöministeriet
Kaskinen, Juha, direktör, Åbo universitet, centret för framtidsforskning
Kemppi, Anssi, organisationsledare, Eläkeliitto
Kuukkanen, Maria, utvecklingschef, Förbundet för familjevård i Finland
Luoma, Minna-Liisa, forskningschef, Institutet för hälsa- och välfärd
Marjamäki, Pirjo, direktör, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Martikainen, Mikko, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet
Mutanen, Stefan, vd, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Noro, Anja, projektchef, Social- och hälsovårdsministeriet
Närkki, Aino, Hyvinvointialan liitto
Okkonen, Eila, verksamhetsledare, Alzheimer Centralförbundet
Rieppo, Eija, social- och hälsovårdsdirektör, Joensuu stad
Tuomi, Marja, verksamhetsledare, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry
Turunen, Marjukka, förändringsledare, Folkpensionsanstalten
Työläjärvi, Riitta, rådgivare, social- och hälsovårdspolitik, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uotinen, Sami, ledande jurist, Finlands Kommunförbund.

Permanenta experter

Karjalainen, Pirkko, Eläkeliitto
Karppanen, Satu, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Kehusmaa, Sari, specialforskare, Folkpensionsanstalten
Kolimaa, Maire, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Noro, Anja, projektchef, Social- och hälsovårdsministeriet
Vaarama, Marja, professor, Östra Finlands universitet

Vetenskaplig råd

Anttonen, Anneli, professor, Tammerfors universitet
Elovainio, Marko, professor, Helsingfors universitet
Pitkälä Kaisu, professor, Helsingfors universitet
Rissanen Pekka, professori, Tammerfors universitet
Rissanen Sari, professori, Östra Finlands universitet
Sipilä Sarianna, professori, Jyväskylä universitet
Suhonen Riitta, professori, Åbo universitet
Syväjärvi Antti, professori, Lapplands universitet
Vaarama Marja, professor, Östra Finlands universitet
Välikangas Liisa, professori, Aalto-universitet ja Hanken

 

Grupperna stöder planeringen och verkställandet av programmet samt ansvarar för uppföljningen och evalueringen.

Bekanta dej med gruppernas uppgifter (pdf) (på finska)

Medlemsädringar i styr-och projektgruppen (på finska)