FI SV

Sammansättningarna för spetsprojektets styr- och projektgrupper

Spetsprojektets projektledare är Päivi Voutilainen och projektchef  är Anja Noro.

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Voutilainen                             Anja Noro
tfn. 02951 63403                            tfn. 029516 3006
paivi.voutilainen(a)stm.fi                anja.noro(a)stm.fi

Styrgruppen

Ordförande för styrgruppen är Päivi Voutilainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande är projektarbetare Tuija Koivisto från Keski-Suomen sote 2020.

Medlemmar

Helin, Satu, verksamhetsledare , Centralförbundet för de gamlas väl
Holmberg-Marttila, Doris, överläkare, ansvarsområdesdirektör, Birkalands sjukvårdsdistrikt
Hynynen, Raija, bostadsråd, Miljöministeriet
Kaskinen, Juha, direktör, Åbo universitet, centret för framtidsforskning
Karppanen, Satu, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Kemppi, Anssi, organisationsledare, Kuntoutuksen edistämisyhdistys
Kipinä, Markku, grundtrygghetsdirektör, Kides stad
Kuukkanen, Maria, utvecklingschef, Förbundet för familjevård i Finland
Luoma, Minna-Liisa, forskningschef, Institutet för hälsa- och välfärd
Marjamäki, Pirjo, direktör, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Martikainen, Mikko, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministeriet
Mikkola, Hennamari, forskningsprofessor, Folkpensionsanstalten
Mutanen, Stefan, vd, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Mänttäri, Tuomas, vd, Sosiaalialan työnantajat
Okkonen, Eila, verksamhetsledare, Alzheimer Centralförbundet
Salminen, Jukka, verksamhetsledare, Eläkeliitto
Tuomi, Marja, verksamhetsledare, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry
Työläjärvi, Riitta, rådgivare, social- och hälsovårdspolitik, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uotinen, Sami, ledande jurist, Finlands Kommunförbund.

Permanenta experter

Karjalainen, Pirkko, Eläkeliitto
Kehusmaa, Sari, specialforskare, Folkpensionsanstalten
Kolimaa, Maire, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Noro, Anja, projektchef, Social- och hälsovårdsministeriet
Vaarama, Marja, professor, Östra Finlands universitet

Projektgrupp

Projektgruppen  förbereder ärenden för styrgruppen.

Medlemmar

Arrhenius, Viveca, socialråd, Social- och hälsovårdsministeriet
Humalto, Pekka, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Karppanen, Satu, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Kehusmaa, Sari, specialforskare, Folkpensionsanstalten
Noro, Anja, projektchef, Social- och hälsovårdsministeriet
Nyfors, Hanna, överinspektör, Social- och hälsovårdsministeriet
Raassina, Anne-Mari, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Vallimies-Patomäki, Marjukka, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet
Virnes, Eevaliisa, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund

 

Grupperna stöder planeringen och verkställandet av programmet samt ansvarar för uppföljningen och evalueringen.

Bekanta dej med gruppernas uppgifter (pdf) (på finska)

Medlemsädringar i styr-och projektgruppen (på finska)