FI SV

Landskapens förändringsagenter

 

En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre. 

 

 

 • Sydkarelen: Merja Tepponen
 • Södra Savolax: Irma Ahokas-Kukkonen
 • Kymmenedalen: Tommi Reiman
 • Egentliga Tavastland: Annukka Kuismin
 • Pääkaupunkiseutu: Seija Meripaasi
 • Lappland: Liisa Niiranen
 • Mellersta Finland: Tuija Koivisto
 • Norra Savolax: Päivi Tikkanen
 • Kajanaland: Eija Tolonen
 • Norra Karelen: Tuula Kiviniemi
 • Mellersta Österbotten: Liisa Ahonen
 • Egentliga Finland: Kirsi Kiviniemi
 • Norra Österbotten: Rita Oinas
 • Birkaland: Mari Patronen
 • Österbotten: Pia Vähäkangas
 • Södra Österbotten: Anneli Saarinen
 • Päijänne-Tavastland: Anu Olkkonen-Nikula
 • Nyland: Soili Partanen
 • Satakunta: Pirjo Rehula