FI SV

Landskapens förändringsagenter

En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre. 

Sydkarelen: Merja Tepponen, förnamn.efternamn@eksote.fi

Södra Savolax: Irma Ahokas-Kukkonen, förnamn.efternamn@essote.fi

Kymmenedalen: Tommi Reiman, förnamn.efternamn@kotka.fi

Egentliga Tavastland: Annukka Kuismin, förnamn.efternamn@hame.fi

Huvudstadsregion: Seija Meripaasi, förnamn.efternamn@hel.fi

Lappland: Johanna Lohtander, förnamn.efternamn@poskelappi.fi

Mellersta Finland: Tuija Koivisto, förnamn.efternamn@jkl.fi

Norra Savolax: Päivi Tikkanen, förnamn.efternamn@pohjois-savo.fi

Kajanaland: Eija Tolonen, förnamn.efternamn@kainuu.fi

Norra Karelen: Tuula Kiviniemi, förnamn.efternamn@siunsote.fi

Mellersta Österbotten: Liisa Ahonen, förnamn.efternamn@soite.fi

Egentliga Finland: Kirsi Kiviniemi, förnamn.m.efternamn@turku.fi

Norra Österbotten: Rita Oinas, förnamn.efternamn@pohjois-pohjanmaa.fi

Birkaland: Anu Kallio, förnamn.efternamn@pirkanmaa.fi

Österbotten: Pia Vähäkangas, förnamn.efternamn@vaasa.fi

Södra Österbotten: Anneli Saarinen, förnamn.efternamn@seinajoki.fi

Päijänne-Tavastland: Anu Olkkonen-Nikula, förnamn.efternamn@phsotey.fi

Nyland: Soili Partanen, förnamn.efternamn@porvoo.fi

Satakunta: Pirjo Rehula, förnamn.efternamn@pori.fi