Aktuellt

Spetsprojektet ska på rundresa i landskapen i början av oktober

Träffar för förändringsagenterna i slutet av september

Spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras lever som bäst i spänd förväntan. Finansieringsansökningarna för projekten kommer att bedömas i slutet av augusti och samtidigt även informationen om förändringsagenterna. Information om förändringsagenten saknas ännu i flera landskaps områden – så pass många förfrågningar har kommit in om ämnet att vi vet att frågan är under arbete. Ett kickoffevenemang för förändringsagenterna har redan planerats i slutet av september. De har likaså en roll vid evenemangen under rundresan i landskapen.

Rundresan i landskapen för spetsprojektet om hemvård för äldre och närståendevården inleds i början av oktober

Rundresan i landskapen startar den 4 oktober 2016 från Villmanstrand. Orterna för rundresan syns här. Inbjudan kommer snart att skickas ut till olika aktörer, äldreråd, offentliga och privata tjänsteproducenter inom området, myndigheter, organisationer, läroanstalter, F&U-organisationer osv. Vid evenemangen är det möjligt att bekanta sig med förändringsagenten för det egna området.

Ansökan om statsunderstöd för försök inom ramen för spetsprojektet är på slutrakan!

Spetsprojektets webbplats har bl.a. kompletterats med en minneslista för sökande – ett viktigt hjälpverktyg för korrigeringar i sista stund. På projektsidorna har man även lagt till svar på ofta ställda frågor – under sommaren har ett flertal sådana influtit. Under de närmaste dagarna kommer information att läggas ut på sidorna om de kriterier som används vid bedömningen.

Vi önskar er alla soliga dagar under slutsommaren! På återseende under hösten i olika delar av Finland!

 

Frågor och svar om finansieringsansökan på IKIOMAT-kliniken

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade en serie direktsända diskussionstillfällen på webben sex måndagar i juni och augusti. På frågorna om ansökan om statsunderstöd svarade bland andra projektledaren och ordföranden för styrgruppen Päivi Voutilainen och projektchefen Anja Noro.

Webbkliniker