Aktuellt

 

 

 

 

 

 

En video om projektet God praxis har gjorts på finska och svenska.
Se videon på Youtube.

 Projektet God praxis deltar i Hyvinvointi Hackathon 2017

De tre statsunderstödsprojekten inom ramen för projektet God praxis blir bestående erbjuder utmaningar för Hyvinvointi Hackathon 27−29.10.2017. Bekanta dig med och delta i utmaningarna samt följ förberedelserna av evenemanget!

Social- och hälsovårdsministeriet delade ut statsunderstöd för nio projekt

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om statsunderstöd för projektet God praxis blir bestående genom vilka man ska finansiera spridning och förankring av god praxis för att förbättra välfärd, hälsa och ansvarstagande bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt. Beloppet av de statsunderstöd som beviljats för åren 2017–2018 uppgår till sammanlagt 7 002 800 euro. Våren 2017 fattas ytterligare beslut om projekten ELÄMÄ och VESOTE.

Handbok om bedömning av författningars konsekvenser för människor

För att stödja det delprojekt som gäller förvaltningsövergripande strukturer har det publicerats en handbok som kan fungera som stödmaterial för bedömning av konsekvenserna för människor vid förhandsbedömningen av författningars konsekvenser.

Riksomfattande och regional kommunikation om spetsprojekten

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för fem av regeringens spetsprojekt. Enheten för information och kommunikation vid social- och hälsovårdsministeriet har skapat gemensamma principer och riktlinjer för kommunikationen om spetsprojekten.  Läs mer om kommunikationens gemensamma riktlinjer:

Ytterligare information:

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 634