FI SV

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE).

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

Har du frågor?

Skicka dem i första hand per e-post till Lape.karkihanke@stm.fi

På Twitter: #lapemuutos

Barn och unga får sin röst hörd i reformprogrammet

 

Vad är Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster? (Youtube)

Varför har Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster startats? (Youtube)

Vad handlar Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster om? (Youtube)

Hur förbättrar Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster barns och ungas hälsa? (Youtube)

Mer information