FI SV

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE).

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

På Twitter: #lapemuutos

Ansvarig minister: familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Beställ spetsprojektets nyhetsbrev

Har du frågor?

Skicka dem i första hand per e-post till Lape.karkihanke@stm.fi

Finansiering kan nu sökas

Statsunderstöd kan nu sökas. Ansökningstiden går ut den 4 november 2016.

Läs mer

Nu kan man börja leta efter förändringsagenten

Ansökningstiden till förändringsagenter är fortgående. Vi önskar ändå ansökningar innan utgången av år 2016.

Läs mer

 

Barn och unga får sin röst hörd i reformprogrammet

 

 

Vad är Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster? (Youtube)

Varför har Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster startats? (Youtube)

Vad handlar Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster om? (Youtube)

Hur förbättrar Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster barns och ungas hälsa? (Youtube)

Mer information

Hanne Kalmari, hankepäällikkö 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163046  


Pia Mäkeläinen, erityisasiantuntija 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163463