FI SV EN

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE).

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för stödet till barns och ungas välbefinnande i småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalterna. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av programmet.

Har du frågor?

Skicka dem i första hand per e-post till Lape.karkihanke@stm.fi

På Twitter: #lapemuutos

Aktuellt

Hur familjevänlig är din arbetsplats?
SHM
Nyhet 14.6.2017 14.57
Den första föräldraplanen publicerad
SHM UKM
Pressmeddelande 29.5.2017 10.05
Stöd till föräldrar hjälper familjen framåt
SHM UKM
Pressmeddelande 15.5.2017 14.27