FI SV

Värdet av en servicesedel för hemservice och hemsjukvård

Det högsta värdet av en servicesedel för hemservice och hemsjukvård är 1.1.2014 - 31.12.2015  minst 27 euro per timme. Servicesedel av högsta värde ges till hushåll vilkas bruttoinkomst inte överskrider den angivna inkomstgränsen. Servicesedelns värde ska emellertid oavsett inkomster vara minst 7  euro per timme.

Inkomstgränserna och sänkningsprocenten för servicesedlar för hemservice är 1.1.2014 - 31.12.2015 följande

Hushållets storlek,
antal personer
Inkomstgräns euro/mån Sänkningsprocent
1 563 35
2 1 039 22
3 1 628 18
4 2 014 15
5 2 438

13

6 2 799 11

När antalet familjemedlemmar är större än sex, höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenten sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Som inkomst räknas inte bostadsbidrag och andra stöd som betalas för ett visst ändamål.

För inkomst som överstiger inkomstgränsen sänks det fulla beloppet med sänkningsprocenten dividerad med 60.

Exempel på hur värdet på en servicesedel formas

Hushåll med en person där inkomsterna är 900 euro per månad servicesedelns högsta värde 24 euro - (900 euro - 484 euro): 100 x 35 : 60 )=21,57 euro/timme.

Kommunen kan besluta att avrunda den kundspecifika servicesedelns värde uppåt till förmån för klienten, till exempel till följande fem eller tio cent.

Värdet på servicesedlar som beviljas för tillfällig hemservice fastställs av kommunen, men sedeln ska ha ett skäligt värde. Sedeln kan antingen ha ett fast värde eller inkomstrelaterat värde.

Oavsett servicesedelns värde är kommunen skyldig att betala serviceleverantören högst det pris som avtalats mellan klienten och serviceleverantören.