Pressmeddelanden

Människohandel vardag också i Norden
IM SHM
Pressmeddelande 25.10.2016 8.00
Höjning av arbetstagaravgifterna ändrar inte förmåner
SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.30
Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen
SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 13.28
Ändringar i sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen
SHM
Pressmeddelande 20.10.2016 11.00
Försök med servicesedlar inleds
SHM
Pressmeddelande 17.10.2016 14.03
Ändringar i sjukförsäkringsavgiften
SHM
Pressmeddelande 13.10.2016 13.24
Besparingar i läkemedelsersättningarna med nya metoder
SHM
Pressmeddelande 6.10.2016 13.30