Pressmeddelanden

Alkohollagen sänds på remiss inom de närmaste veckorna
SHM
Pressmeddelande 29.9.2016 14.00
Kostnader som familjeledigheter orsakar utjämnas
SHM
Pressmeddelande 22.9.2016 13.21
Ny lotterilag minskar byråkratin i organisationer
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 14.15
Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.40
Ändringar i folkpensionsindex
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.38
Fler krigsinvalider föreslås få avgiftsfri hemservice
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.37