FI SV EN

Personal inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret över den nationella styrningen av personalen och utvecklingen av personalresurser inom social- och hälsovården.

Styrmetoderna är lagstiftning, rekommendationer samt statsandelar för kommunernas utvecklingsprojekt.

Ministeriets mål är att säkerställa tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och bra yrkesmässigt kunnande.

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare.

Undervisningsministeriet ansvarar för utbildning av personalen inom social- och hälsovården.

 

Utveckling av personal inom social- och hälsovården

Personalen utgör en strategisk resurs och en central framgångsfaktor för verksamheten inom social- och hälsovården. Genom att utveckla personalresurserna kan man påverka servicens kvalitet och effektivitet samt personalens välbefinnande i arbetet.

Delegationer stöder utvecklandet

Delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bedömer utvecklingsbehov av utbildning för de yrkesutbildade personerna och tar initiativ om utbildningsreformer.

 

Förutseende av kompetens- och arbetskraftsbehov inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i att förutse arbetskrafts- och utbildningsbehoven genom ett nätverk av sakkunniga som olika ministerier och intresseorganisationer bildat.