FI SV EN RU

Ministrar

Social- och hälsovårdsminister

Pirkko Mattila. Sosiaali- ja terveysministeri.

Social- och hälsovårdsministern Pirkko Mattilas ansvarsområden

 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • pensionsskydd
 • olycksfalls-, trafik-, patient-, liv- och skadeförsäkring
 • försäkringsmarknad
 • läkemedelsfrågor
 • frontveteranfrågor
 • handikappförmåner
 • arbetarskydd
 • STEA och Veikkaus Ab och dess avkastning
 • koordinering av beredskapsfrågor

Familje- och omsorgsminister

Annika Saarikko. Perhe- ja peruspalveluministeri. Vaaleatukkainen nainen katsoo kameraan. Naisella on päällään sininen mekko.Familje- och omsorgsministern Annika Saarikkos ansvarsområden

 • socialvård
  • åldringsvård
  • barnskydd
  • vård och tjänster för handikappade
  • missbrukarvård
 • förebyggande socialpolitik
 • hälsovårdstjänster
 • hälsofrämjande
 • folkhälsa
 • personalhälsovård
 • miljöhälsovård
 • mental hälsa
 • rehabilitering
 • utkomststöd
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • barnbidrag
 • stöd för hemvård och privat vård
 • avbytarservice för lantbrukare
 • statsandelsärenden

Familje- och omsorgsminister handlägger ärenden som gäller jämställdhet.

 

Mer information

Päivi Saarimaa, perhe- ja peruspalveluministerin sihteeri 
STM, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163535   förnamn.efternamn@stm.fi

På andra webbplatser