Spetsprojektets styrning och ansvariga

Spetsprojektet styrs av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd, familje- och omsorgsministerJuha Rehula samt ledningsgruppen för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet.

Det innehållsmässiga arbetet inom projektet God praxis blir bestående stöds av en sakkunniggrupp som har sammankallats av familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Spetsprojektet leds av direktör Taru Koivisto och ansvarig för spetsprojektet är konsultativa tjänstemannen Meri Larivaara, båda från social- och hälsovårdsministeriet.

Taru Koivisto, tfn 0295 163 323, taru.koivisto(at)stm.fi      

Meri Larivaara tfn 0295 163 634, meri.larivaara(at)stm.fi

Projekt God praxis blir bestående

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 634, meri.larivaara(at)stm.fi

Ett Finland med friska hus

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 282
vesa.pekkola(at)stm.fi

Bestående strukturer i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd (Förvaltningsövergripande strukturer, PORA)

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 634
meri.larivaara(at)stm.fi