FI SV EN RU

Ledningen och organisationen

Kolme naista katsoo tablettiatietokonetta pöydän äärellä.

Ministeriet leds av två ministrar och kanslichefen. Vid social- och hälsovårdsministeriet arbetar cirka 390 personer.

Ministeriet har fem avdelningar. Avdelningarna svarar för beredningen av de centrala uppgifterna inom den sociala tryggheten, jämställdheten, arbetarskyddet och social- och hälsovården. Avdelningarna svarar också för styrningen och samordningen av det praktiska arbetet. Ministeriet har även ett flertal särskilda enheter.

Det finns flera delegationer och nämnder inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen och dessa ombudsmäns byråer flyttar över till justitieministeriets förvaltningsområde i början av 2015.

 

Social- och hälsovårdsministeriets organisationKlicka på bilden för större version.

 

Lagstiftning om SHM

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsförordning föreskrivs bland annat om ministeriets uppgifter och organisation.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs om ministeriets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem. 

Arbetsordningen föreskrivs närmare om ministeriets avdelningar, ledning samt beredning och avgörande av ärenden.