Rationell läkemedelsbehandling

Med rationell läkemedelsanvändning avses effektiv, säker, högklassig, ekonomisk och jämlik användning av läkemedel. Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling, som ingår i projekten i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering, syftar till att förverkliga dessa mål.

Programmet genomförs i form av nätverksbaserat arbete. Programmets styrgrupp har till uppgift att fastställa detaljerade mål för genomförandeprogrammet, rangordna och göra upp en tidsplan för projekten och åtgärderna samt utarbeta ett förslag till uppföljning av programmets genomförande.

Ordförande för styrgruppen är direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki (SHM) och sekreterare är enhetschef Liisa Näveri (Fimea) och forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

Om arbetet med genomförandeprogrammet har publicerats en mellanrapport. I rapporten presenteras de åtgärder som genomförts under 2016 och vilka åtgärder som planerats för 2017. Man har identifierat fem viktiga teman som gäller användningen av läkemedel:

  • Främjande av rationell läkemedelsbehandling med hjälp av hantering av läkemedelsbehandlingen som helhet.

  • Välfungerande läkemedelsbehandling i de nya social- och hälsovårdsstrukturerna

  • Bedömning av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde och kostnadseffektivitet samt utnyttjande av lager av social- och hälsodata

  • Främjande av forskning som stöder rationell läkemedelsbehandling

  • Främjande av läkemedelsinnovationer

     

Mer information