FI SV

Webbsidan uppdateras så fort som möjligt.
 

Invaliditetsklassificering och menersättning

Menersättning betalas för allmänt bestående men till följd av olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Med allmänt men avses annan skada än nedsatt arbetsförmåga, som ersätts i form av dagpenning eller olycksfallspension.

Närmare bestämmelser om bedömningen av men till följd av skador och sjukdomar och om invaliditetsklasser finns i SHM:s förordning.

För fastställandet av omfattningen av olika men har skadorna och sjukdomarna indelats i 20 invaliditetsklasser enligt art och svårighetsgrad.

Menersättningen betalas som engångsersättning om invaliditetsklassen fastställs till 1-10. I de högre invaliditetsklasserna betalas ersättningen efter den skadades val antingen som engångsersättning eller fortlöpande ersättning.

Menersättningens storlek fastställs på basis av invaliditetsklassen och en bestämd minimiårsarbetsinkomst (12 220 euro år 2013) enligt en särskild tabell i lagen om olycksfallsförsäkring.

Menersättningen är skattefri. Menersättning söks hos olycksfallsförsäkringsanstalten i fråga.

Mer information