FI SV EN

Maltas EU-ordförandeskap

Malta är EU-ordförandeland från och med den 1 januari 2017 till 30.6.2016.

Europarådets råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor ordnas 3.3. 2017 i Bryssel.

Mer information