Reformen av hemvården och närståendevården - Regionala nyheter

I den riksomfattande reformen av hem- och närståendevården utvecklas modeller för en centraliserad service- och klienthandledning, en fungerande hemvård, en närståendevård för alla ålderskategorier samt en kombination av boende, omsorg och service.

Testade modeller som har visat sig fungera tas i nationellt bruk i landskaps- och vårdreformen.

Modellerna skapas i åtta olika regionala försöksprojekt. Du kan läsa mer om försöksprojekten i punkten Projekt som finansieras.

På denna sida har man samlat aktuell information, nyheter och artiklar om hur reformen av hemvården och närståendevården framskrider samt om stämningarna kring den och resultaten i nuläget.

Artiklarna märkta med stjärna är fritt tillgängliga för andra medier. Källan (stm.fi) och skribenten (Elina Salmi) bör uppges.

Borgå bygger ett åldersvänligt, gemenskapsbaserat och tillgängligt bostadsområde för äldre *

Borå vill ta äldre människor och minnessjuka närmare sociala kontakter och service.

 

 

 

Projektet för att skapa en modell för klient- och servicehandledning utgår från klienternas behov *

I Kymmenedalen deltar hela landskapet i utvecklingen av en gemensam modell för rådgivning och klienthandledning för äldre.