FI SV

Statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE-programmet) har avslutats.

Material som anknyter till projektfinansiering inom KASTE-programmet

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Projektiyksikkö / PRO 0295163705   förnamn.efternamn@stm.fi