FI SV

Statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården

Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE-programmet) har avslutats.

Material som anknyter till projektfinansiering inom KASTE-programmet

Mer information

Anne Kumpula, regeringsråd 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, koordinaatio- ja kehittämisryhmä 0295163705