FI SV

Penningautomatunderstöd

Allmännyttiga samfund kan anhålla om penningautomatunderstöd för arbete som främjar hälsa och social välfärd.

Understöd beviljas för allmän eller riktad verksamhet, för investeringar samt projekt där man utvecklar nya verksamhetsformer eller metoder.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om utdelningen av understöd  på basis av Penningautomatföreningens förslag. Beslutet görs i allmänhet en gång om året, och förs sedan vidare till Statsrådets finansutskott för att tillstyrkas.

Författningar som gäller utdelning av PAF:s avkastning

Bestämmelser om hur understöd av Penningautomatföreningens avkastning delas ut ingår i följande författningar. Länkar till Finlex.

Mera om understöden på Penningautomatföreningens webbsidor:

Mer information