FI SV

Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott

Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott utlyser anslag för nordiska projekt år 2017. Ämnesområdena är:

  1. utvecklandet av arbetsmiljöstrategier och övervakning av arbetsskyddet
  2. arbetslivets förändringar och dess konsekvenser för arbetsmiljön

Ansökningarna skickas till utskottets sekreterare Sven Nielsen,
e-post sni@at.dk senast den 15.8.2016 kl.12.00.

Ansökningar som kommit in efter denna tidpunkt behandlas inte.