FI SV

Anslag för hälsofrämjande

 

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser ett anslag för hälsofrämjande enligt prövning som kan sökas. Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande för år 2016 är 15.5.2015 – 15.6.2016.
Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets dispositionsplan. Tyngdpunkterna i dispositionsplanen varierar årligen.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för 2017. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.
De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Projektförslag som gäller anslaget för år 2017 mottas och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd. Tyngdpunkter och anvisningar för anslaget

Projektförslagen ska sändas till Institutet för hälsa och välfärd via det elektroniska projektadministrationssystemet senast 15.6.2016.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar varje år i enlighet med SHM:s direktiv och ramar för anslagen ett förslag till ministeriet om användningen av anslagen före utgången av oktober.
Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari 2017. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att planen genomförs.
Anslagen grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

 

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2013

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 2.1.2013

Dispositionsplanen innefattar 30 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 780 000 euro. Av projekten är 26 fortsättningsprojekt och 4 nya projekt. Sammanlagt 184 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 43 174 402 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2012

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 9.1.2012

Dispositionsplanen innefattar 55 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 5 100 000 euro. Av projekten är 47 fortsättningsprojekt och 8 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 19 133 720 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2012 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2013.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2011

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 5.1.2011

Sammanlagt 249 projektförslag mottogs och den sammanlagda summan för projektförslagen var 29 000 000 euro. Sammanlagt beviljades 5 200 000 euro för 59 projekt. Av projekten var 41 fortsättningsprojekt och 18 var nya projekt.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2011 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2012.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2010

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde 29.12.2009  

Sammanlagt behandlades 186 projektförslag och summan uppgick till 21 600 000 euro. Sammanlagt beviljades 4 100 000 euro för 50 projekt.

Mer information