FI SV

Beställning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriets publikationer är huvudsakligen tillgängliga i elektronisk form. Tryckta publikationer är i regel avgiftsbelagda frånsett broschyrerna.

Publikationer till salu

Publikationer som publicerats år 2010 säljs i THL:s bokhandel.

Av de publikationer som publicerats före år 2010 finns fäljande till salu:

  • Säker läkemedelsbehandling. Nationell handbok för genomförande

av läkemedelsbehandling inom social- och hälsovården SHM:s publikationer 2007:15

  • Terveyden edistämisen laatusuositus (Julkaisuja 2006:19) (på finska och engelska)
     
  • Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009-2011 (Julkaisuja 2009:18) (på finska)
     
  • Johtamisella laatua ja työhyvinvointia sosiaalialalle. (Julkaisuja 2009:17)

Publikationer från arbetarkyddsförvaltningen

Publikationer från arbetarskyddsförvaltningen kan beställas av ansvarsområdenas stödservice-enheter.