FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

Viestintäyksikkö (VIE) - Johto ja organisaatio - Ministeriö

Kommunikationsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet (VIE) Kommunikationsenheten sköter och utvecklar social- och hälsovårdsministeriets interna och externa kommunikation och arbete med...

Kartläggning av service på svenska för barn och familjer

Kartläggning av service på svenska för barn och familjer Social- och hälsovårdsministeriet 24.2.2017 ...

Yhteystiedot - Ministeriö

Kontaktuppgifter Telefon:  0295 16001 (Statsrådets växel)  Adress:  PB 33, 00023 Statsrådet  Besöksadress:  Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors  Fax:...

IO - Materiaalit

Material Faktablad Du kan spara pdf-filen på din egen dator eller skriva ut så många faktablad du behöver. Faktablad på svenska Mer information om äldreomsorgslagen och tjänster...

Sosiaalivakuutusmaksut

Socialförsäkringsavgifter Kostnaderna för den inkomstrelaterade socialförsäkringen finansieras med arbetsgivares och de försäkrades avgifter. Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är...

PASI-aineistot - sidosryhmätilaisuus 17.2.2017

Tämän kansion sisältä näkyy automaattisesti sivulla: stm.fi/pasi/aineistot

Motionsservicekedjor måste förstärkas i social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Motionsservicekedjor måste förstärkas i social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social- och hälsovårdsministeriet ...

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - Kärkihanke 3 - HYTE

Program för utveckling av barn- och familjetjänster Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE). Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå...

Genom en nationell handlingsplan förebyggs kronisk smärta

Genom en nationell handlingsplan förebyggs kronisk smärta Social- och hälsovårdsministeriet 24.2.2017 ...