FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

Huomiobanneri: Verkkosivuilla tunnin käyttökatko

Serviceavbrott på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats tisdagen 25.10. kl. 19-23. Vi beklagar...

Kärkihankkeet - etusivu

SHM och regeringens spetsprojekt Sex av Sipiläs regerings spetsprojekt är inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Under regeringsperioden kommer målen att förverkligas genom...

Lapsen oikeuksien päivän tilaisuus

<p>Tilaisuudessa kuullaan valtiovallan puheenvuoro, jossa k&auml;sitell&auml;&auml;n lastensuojelun menneisyyteen liittyvi&auml; kaltoinkohtelun kokemuksia. P&auml;iv&auml;n aikana kuullaan...

Proposition om försök med basinkomst överlämnas till riksdagen för behandling

Proposition om försök med basinkomst överlämnas till riksdagen för behandling Social- och hälsovårdsministeriet ...

I&O jalkautui maakuntiin!

<p>Maakuntakierroksen paikkakuntiin ja aikatauluun saa lis&auml;tietoa THL:n sivuilta. Sivujen kautta voi my&ouml;s ilmoittautua tilaisuuksiin.</p> <p><a...

I&O jalkautui maakuntiin!

<p>Maakuntakierroksen paikkakuntiin ja aikatauluun saa lisätietoa THL:n sivuilta. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua tilaisuuksiin.</p> <p><a...

Sosiaalihuoltolaista tukea kotiin vietäviin palveluihin -koulutuspäivä Helsingissä

<h3>P&auml;iv&auml;n ohjelma</h3> <p>P&auml;ivien puheenjohtaja: VALVIRA</p> <p>&nbsp;</p> <p>9.15 - 9.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P&auml;iv&auml;n avaus</p> <p>9.30-...

Stärkande av ungas funktionsförmåga och delaktighet – utlysning av projektunderstöd

Stärkande av ungas funktionsförmåga och delaktighet – utlysning av projektunderstöd Social- och hälsovårdsministeriet ...

Arbetsgrupp ska bereda inrättandet av ett genomcentrum

Arbetsgrupp ska bereda inrättandet av ett genomcentrum Social- och hälsovårdsministeriet 20.10.2016 9.36 ...

Mer prövningsrätt för kommunerna i ordnandet av äldreomsorgen

Mer prövningsrätt för kommunerna i ordnandet av äldreomsorgen Social- och hälsovårdsministeriet 20.10.2016 ...

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen

Regeringen föreslår ändringar i tobakslagen Social- och hälsovårdsministeriet 20.10.2016 13.28 ...

Julkaisut - Julkaisujen tilaukset

Beställning av publikationer Social- och hälsovårdsministeriets publikationer är huvudsakligen tillgängliga i elektronisk form. Tryckta publikationer är i regel avgiftsbelagda. De äldsta...

Hallinto- ja suunnitteluosasto (HSO) - Johto ja organisaatio - Ministeriö

Förvaltnings- och planeringsavdelningen (HSO) Förvaltnings- och planeringsavdelningen sköter uppgifter inom ekonomiförvaltning och allmän förvaltning vid ministeriet och inom dess...

IO - Ajankohtaista

Aktuellt Spetsprojektet ska på rundresa i landskapen i början av oktober Träffar för förändringsagenterna i slutet av september Spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och...

Julkaisut - etusivu

Publikationer I social- och hälsovårdsministeriets serie Publikationer publiceras verk som stöder SHM:s ledarskap, samt kommunikation inom substansområdena och styrning inom...

IO - Esillä tapahtumissa

Spetsprojektet vid olika evenemang     London School of Economics and Political Science (LSE): International Long-term Care Policy Network: International Conference ...