FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

Utredare: Den kirurgiska kompetensen bör koncentreras till tillräckligt stora sjukhus

Utredare: Den kirurgiska kompetensen bör koncentreras till tillräckligt stora sjukhus Social- och hälsovårdsministeriet ...

Alkohollagen sänds på remiss inom de närmaste veckorna

Alkohollagen sänds på remiss inom de närmaste veckorna Social- och hälsovårdsministeriet 29.9.2016 14.00 ...

Lausuntopyynnöt 2015

Begäran om utlåtande   Denna sida innehåller en samling av de begäran om utlåtande som finns på svenska. Begäran om utlåtande sker huvudsakligen på finska, och därför finns största...

Finland blir ett ledande land inom hälsoteknologi

Finland blir ett ledande land inom hälsoteknologi Social- och hälsovårdsministeriet 30.9.2016 9.22 ...

Totalreformen av alkohollagen

Totalreformen av alkohollagen Beredningen av en totalreform av alkohollagen fortskrider Den politiska beredningen av en totalreform av alkohollagen inleddes i regeringen i februari 2016 när...

IO - Ajankohtaista

Aktuellt Spetsprojektet ska på rundresa i landskapen i början av oktober Träffar för förändringsagenterna i slutet av september Spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och...

Minister Mattila: Social- och hälsovårdsförändringen genomförs av personalen

Minister Mattila: Social- och hälsovårdsförändringen genomförs av personalen Social- och hälsovårdsministeriet 29.9.2016...

Goda rutiner för välbefinnande och hälsa i hela Finland – projektansökan öppnar

Goda rutiner för välbefinnande och hälsa i hela Finland – projektansökan öppnar Social- och hälsovårdsministeriet ...

Ny lag ska reglera behörigheten för läkare förtrogna med effekterna av strålning

Ny lag ska reglera behörigheten för läkare förtrogna med effekterna av strålning Social- och hälsovårdsministeriet ...

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp blir oförändrat

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp blir oförändrat Social- och hälsovårdsministeriet 29.9.2016 ...

Integrationsstöd föreslås till arbetslösa invandrare som har fått uppehållstillstånd

Integrationsstöd föreslås till arbetslösa invandrare som har fått uppehållstillstånd Social- och hälsovårdsministeriet ...

Kuulemistilaisuus: Sote- ja maakuntauudistus lasten, nuorten ja perheiden kannalta

<h3>Kenelle?</h3> <p>Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman verkostot ja toimijat niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin sekä muut alan järjestöt, tutkijat ja viranomaiset.</p> ...

Koti- ja omaishoito - Kärkihanke 4 - HYTE

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras Målet med projektet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så...