FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission

Social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministerit informerar Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission Social- och...

Internationella experter utvärderar Finlands beredskap för hot mot hälsan

Internationella experter utvärderar Finlands beredskap för hot mot hälsan 24.3.2017 10.38 En expertgrupp ska utvärdera hälsosäkerheten i Finland vid en...

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

<p><strong>Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Valviran ja aluehallintovirastojen </strong>kanssa järjestämien koulutuspäivien tavoitteena on luoda edellytyksiä uuden lain mukaiselle...

Harvinaissairauksien kansallinen konferenssi 2017

<p><strong>HARVINAISSAIRAUKSIEN KANSALLINEN KONFERENSSI 2017</strong></p> <p><strong>Tiistai 9.5.2017, Hanasaari, Espoo</strong></p> <p><strong>Teema: Sujuvat palvelupolut harvinaissairaille:...

Ny lag reglerar behörigheten för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning

Ny lag reglerar behörigheten för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning Social- och hälsovårdsministeriet ...

Bekämpning av smittsamma sjukdomar

Bekämpning av smittsamma sjukdomar Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. ...

Tapaturmavakuutus

Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Försäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsolycksfall eller ...

Anvisning om distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården har färdigställts

Social- och hälsovårdsministeriet, Arbetshälsoinstitutet och Folkpensionsanstalten informerar Anvisning om distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården har färdigställts ...

Koti- ja omaishoito - Kärkihanke 4 - HYTE

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras Målet med projektet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så...

stm100aikajana.jpg

STM100, aikajana, 100, sosiaali- ja terveysministeriö, historia

Laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveydenhuolto

Social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i landet  Med personer som vistas olagligt i landet avses personer som enligt utlänningslagen inte har rätt att vistas i Finland....