FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

Besparingar i läkemedelsersättinigarna kommer att genomföras

Besparingar i läkemedelsersättinigarna kommer att genomföras Social- och hälsovårdsministeriet 8.12.2016 ...

Ändringar i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Ändringar i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet Social- och hälsovårdsministeriet 8.12.2016 ...

Ändringar i fråga om bostadssammanslutningars ansökan om rökförbud

Ändringar i fråga om bostadssammanslutningars ansökan om rökförbud Social- och hälsovårdsministeriet 8.12.2016 ...

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner

Ändringen av folkpensionsindex inverkar på förmåner Social- och hälsovårdsministeriet 8.12.2016 13.57 ...

Ändringar i vuxenutbildningsstödet

Ändringar i vuxenutbildningsstödet Social- och hälsovårdsministeriet 8.12.2016 13.54 ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Personal inom social- och hälsovården Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret över den nationella styrningen av personalen och utvecklingen av personalresurser inom social- och...

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät

<p>Neuvottelupäivien aiheina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, maakuntauudistus sekä kunnan ja maakunnan yhdyspinnat. Lisäksi käsitellään valinnanvapautta, muutosjohtamista...

Rahoitushaut - Kärkihankkeet

Ansökning om finansiering På denna sida har man samlat information om hur man ansöker om statsunderstöd för spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt. Kundorienterad service ...

En ursäkt framfördes till dem som vanvårdats inom barnskyddets vård utom hemmet

En ursäkt framfördes till dem som vanvårdats inom barnskyddets vård utom hemmet Social- och hälsovårdsministeriet ...

EU:n rakennerahastot

EU:s strukturfonder (programperiod 2014-2020) Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala...

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om totalreform av alkohollagen

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om totalreform av alkohollagen Social- och hälsovårdsministeriet ...

Lausuntopyynnöt 2015

Begäran om utlåtande   Denna sida innehåller en samling av de begäran om utlåtande som finns på svenska. Begäran om utlåtande sker huvudsakligen på finska, och därför finns största...

Muutosagentit

Landskapens förändringsagenter   En förändringsagent som finansieras via spetsprojektet har valts ut för varje landskap. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att inom landskapet...