FI SV EN

Arbetshälsa

Arbetshälsa innebär att arbetet är säkert, hälsosamt och motiverande. Faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens.

Arbetshälsan påverkar bl.a. hur man orkar med arbetet. När arbetshälsan förbättras ökar produktiviteten och engagemanget medan sjukfrånvaron minskar.

Arbetshälsa skapas tillsammans

Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska främja arbetshälsan.

Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

Arbetshälsan kan förbättras genom utveckling av arbetsförhållandena och yrkeskompetensen, verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan (tyky) och företagshälsovård.

Bra ledarskap har en avgörande betydelse för att arbetstagarna ska må bra på jobbet. Nätverket för ledarskapsutveckling identifierar och sprider god ledningspraxis och utvecklar ledarskapsutbildningen.

Information och mötesplatser

I&O jalkautui maakuntiin - Vuorossa Kanta-Häme 17.2.2017

<p>&nbsp;</p> <p>Arvoisa vastaanottaja – kutsumme organisaationne edustajia hallituksen kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”...

Tuumasta toimeen - Lapen maakunnallinen muutostyö käynnistyy 26.-27.1.2017

<p>"LAPE on historiallisen laaja lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden kansallisesti ohjattu uudistusohjelma. Muutoksessa luodaan parempaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsi-,...

Varför finns det varningsbilder på tobaksaskarna? UKK-2

Varför finns det varningsbilder på tobaksaskarna? Med hjälp av bilderna vill man berätta och varna om tobakens faktiska konsekvenser för människans hälsa. Bilder märks bättre och de...

Varför får cigaretter inte längre smaka mentol? UKK-3

Varför får cigaretter inte längre smaka mentol? Förbudet grundar sig på EU:s tobaksdirektiv. Smakämnen som mentol eller choklad ökar enligt undersökningar speciellt ungas tendens att pröva...

Varför reformerades tobakslagen? UKK 1

Varför reformerades tobakslagen? Den tidigare tobakslagen härstammar från år 1976. Lagen hade ändrats tiotals gånger och var därför osammanhängande. Reformen hade samband med EU:s...

Får man föra in tobaksprodukter från Ryssland utan begränsningar även vid korta resor? UKK 11

Får man föra in tobaksprodukter från Ryssland utan begränsningar även vid korta resor? Nej. I och med den nya tobakslagen måste en resenär som bor i Finland vara borta från Finland över 24...

Kommer tobaksrökning att vara tillåten på balkonger, terrasser och gårdsplaner? UKK 4

Kommer tobaksrökning att vara tillåten på balkonger, terrasser och gårdsplaner? Den nya lagen förbjuder inte tobaksrökning på balkonger eller på bostäders utomhusområden, men husbolag kan...

Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea

Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea Social- och hälsovårdsministeriet 19.1.2017 13.44 ...

Överenskommelse om social trygghet med Kina

Överenskommelse om social trygghet med Kina Social- och hälsovårdsministeriet 19.1.2017 13.44 ...

Finlands roll i hälsosäkerhetsarbetet fortsättningsvis central

Finlands roll i hälsosäkerhetsarbetet fortsättningsvis central Social- och hälsovårdsministeriet 20.1.2017 ...

Rahoitettavat hankkeet

Projekt som finansieras Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat sammanlagt 14,2 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för åtta projekt. I projekten utvecklar man hemvården för äldre...

Ett sammandrag av utlåtandena om totalreformen av alkohollagen blir klart under februari

Ett sammandrag av utlåtandena om totalreformen av alkohollagen blir klart under februari Social- och hälsovårdsministeriet ...

Förslaget till europeisk pelare för sociala rättigheter offentliggörs i vår

Förslaget till europeisk pelare för sociala rättigheter offentliggörs i vår Social- och hälsovårdsministeriet 20.1.2017 ...

Reformeringen av landskapens barn- och familjetjänster startar med ett gemensamt seminarium

Reformeringen av landskapens barn- och familjetjänster startar med ett gemensamt seminarium Social- och hälsovårdsministeriet ...

Lausuntopyynnöt 2015

Begäran om utlåtande   Denna sida innehåller en samling av de begäran om utlåtande som finns på svenska. Begäran om utlåtande sker huvudsakligen på finska, och därför finns största...