Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig
SHM
Pressmeddelande 9.5.2017 15.21
Europeisk hedersbetygelse till finländska organisationer
SHM
Pressmeddelande 26.4.2017 12.31
I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna
SHM
Pressmeddelande 28.3.2017 9.00
Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission
SHM UM
Pressmeddelande 10.3.2017 12.05
Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas
SHM
Nyhet 6.3.2017 12.10
Överenskommelse om social trygghet med Kina
SHM
Pressmeddelande 19.1.2017 13.44
Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea
SHM
Pressmeddelande 19.1.2017 13.44
Meny