Hoppa till innehåll
FI SV EN RU

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig
SHM
Pressmeddelande 9.5.2017 15.21
Europeisk hedersbetygelse till finländska organisationer
SHM
Pressmeddelande 26.4.2017 12.31
I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna
SHM
Pressmeddelande 28.3.2017 9.00
Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission
SHM UM
Pressmeddelande 10.3.2017 12.05
Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas
SHM
Nyhet 6.3.2017 12.10
Meny