Hoppa till innehåll
FI SV EN RU

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Ändringar av folkpensionsindex
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.44
Garantipension ska höjas
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.43
Dagligen dör över 7000 människor på arbetet
SHM
Pressmeddelande 3.9.2017 13.36
En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig
SHM
Pressmeddelande 9.5.2017 15.21
Europeisk hedersbetygelse till finländska organisationer
SHM
Pressmeddelande 26.4.2017 12.31
Meny