Hoppa till innehåll
FI SV EN RU

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Folkpensionsindex fryses, utkomststödets grunddel höjs
SHM
Pressmeddelande 19.12.2017 16.21
Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018
SHM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.58
Ny webbplats om grå ekonomi öppnas
SHM
Nyhet 12.12.2017 10.00
Hur upplevs psykiska problem i arbetslivet?
SHM
Nyhet 21.11.2017 13.05
Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 16.11.2017 13.27
Pappa utnyttja din familjeledighet - Ta pappatid!
SHM
Pressmeddelande 6.11.2017 8.18
Meny