Logga in på statsrådets medietjänst


Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Minister Mattila åker till mötet i FN:s kvinnokommission
SHM UM
Pressmeddelande 10.3.2017 12.05
Arbetsrelaterad cancer kan förebyggas
SHM
Nyhet 6.3.2017 12.10
Överenskommelse om social trygghet med Kina
SHM
Pressmeddelande 19.1.2017 13.44
Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea
SHM
Pressmeddelande 19.1.2017 13.44
Likabehandlingen och sysselsättningen av kvinnor stöds
SHM
Pressmeddelande 21.12.2016 15.18
Meny