Logga in på statsrådets medietjänst


Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Sjukförsäkringsavgifterna för 2017 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 17.11.2016 13.37
Pensionsstöd till äldre långtidsarbetslösa
SHM
Pressmeddelande 27.10.2016 13.29
Kostnader som familjeledigheter orsakar utjämnas
SHM
Pressmeddelande 22.9.2016 13.21
Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.40
Ändringar i arbetspensionsförsäkringsavgiften
SHM
Pressmeddelande 8.9.2016 13.23
Kommitté dryftar reform av rehabiliteringssystemet
SHM
Pressmeddelande 5.9.2016 13.28
Meny