Hoppa till innehåll
FI SV EN RU

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018
SHM
Pressmeddelande 14.12.2017 13.58
Ny webbplats om grå ekonomi öppnas
SHM
Nyhet 12.12.2017 10.00
Hur upplevs psykiska problem i arbetslivet?
SHM
Nyhet 21.11.2017 13.05
Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts
SHM
Pressmeddelande 16.11.2017 13.27
Pappa utnyttja din familjeledighet - Ta pappatid!
SHM
Pressmeddelande 6.11.2017 8.18
Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e
SHM
Pressmeddelande 25.9.2017 11.15
Ändringar av folkpensionsindex
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.44
Garantipension ska höjas
SHM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.43
Meny