Logga in på statsrådets medietjänst


Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen om arbetarskydd och företagshälsovård samt utvecklandet av arbetarskydds- och arbetshälsopolitiken. Till ministeriets ansvarsområde hör även jämställdhets- och familjepolitiken. Ministeriets strategiska mål är att arbetskarriärerna ska vara tre år längre senast 2020.

Arbetskarriärerna kan förlängas genom att man förbättrar arbetsförhållandena och -hälsan, förebygger arbetsoförmåga, minskar sjukfrånvaron och ökar arbetsmöjligheterna för partiellt arbetsföra.

 

Arbetslivet - aktuellt

Kostnader som familjeledigheter orsakar utjämnas
SHM
Pressmeddelande 22.9.2016 13.21
Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras
SHM
Pressmeddelande 15.9.2016 13.40
Ändringar i arbetspensionsförsäkringsavgiften
SHM
Pressmeddelande 8.9.2016 13.23
Kommitté dryftar reform av rehabiliteringssystemet
SHM
Pressmeddelande 5.9.2016 13.28
Kompetenskraven för laddare preciseras
SHM
Pressmeddelande 2.6.2016 13.36
Lagstiftningen om linbaneanläggningar reformeras
SHM
Pressmeddelande 19.5.2016 8.55
Arbetet för lika löner fortsätter
SHM
Pressmeddelande 22.4.2016 8.35
Lagstiftningen om personlig skyddsutrustning reformeras
SHM
Pressmeddelande 13.4.2016 15.00
Meny