Aktuellt

Evenemang

 

Ansökan om statsunderstöd pågår

Statsunderstöd kan sökas för projekt som genomförs inom ramen för spetsprojektets delprojekt "God praxis blir bestående".  Finansiering kan sökas för projekt som sprider och förankrar god praxis som främjar välbefinnandet och hälsan inom ett tillräckligt brett geografiskt område. Projekten ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer. Deltagare kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd är 17.6−30.9.2016. Besluten fattas senast 30.11.2016 och projektens verksamhetstid är 1.1.2017−31.12.2018.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan

 

Hur hitta samarbetspartner för sitt projekt?

 

Berätta för oss om era planer. Om ni ger er tillåtelse publicerar vi uppgifterna på dessa webbsidor eller förmedlar uppgifterna till andra aktörer som bereder projekt. Vi hoppas att de förmedlade uppgifterna ska ge upphov till lyckade projektsamarbeten. Fyll i formuläret, så sammanställer vi uppgifterna på denna sida. Vi uppdaterar listan från och med augusti.

Ny handbok om bedömning av författningars konsekvenser för människor

För att stödja det delprojekt som gäller förvaltningsövergripande strukturer har det publicerats en handbok som kan fungera som stödmaterial för bedömning av konsekvenserna för människor vid förhandsbedömningen av författningars konsekvenser.