Aktuellt

Evenemang

 

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd gick ut 30.9

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd inom ramen för projektet ”God praxis blir bestående”, som är ett delprojekt i ett av regeringens spetsprojekt, upphörde den 30 september. Det kom in 25 ansökningar inom den utsatta tiden.  Bedömningen av ansökningarna har inletts, och beslut om vilka projekt som beviljas understöd fattas senast den 30 november 2016. Projekten genomförs under tiden 1.1.2017−31.12.2018.

Finansiering kunde sökas för projekt som sprider och förankrar god praxis som främjar välbefinnandet och hälsan inom ett tillräckligt brett geografiskt områ

Ytterligare information:

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 634


Fullständiga anvisningar och information om ansökan

 

Hur hitta samarbetspartner för sitt projekt?

 

Berätta för oss om era planer. Om ni ger er tillåtelse publicerar vi uppgifterna på dessa webbsidor eller förmedlar uppgifterna till andra aktörer som bereder projekt. Vi hoppas att de förmedlade uppgifterna ska ge upphov till lyckade projektsamarbeten. Fyll i formuläret, så sammanställer vi uppgifterna på denna sida. Vi uppdaterar listan från och med augusti.

Ny handbok om bedömning av författningars konsekvenser för människor

För att stödja det delprojekt som gäller förvaltningsövergripande strukturer har det publicerats en handbok som kan fungera som stödmaterial för bedömning av konsekvenserna för människor vid förhandsbedömningen av författningars konsekvenser.