Strategisen vision tulkinta

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa - tarina tutuksi

Strategisen vision Rakennamme eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia työn murroksessa seitsemän painopistettä ovat:

  1. Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua
  2. Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisöissään ja yhteiskunnassa
  3. Varmistamme että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannus- tehokkaat palvelut ja etuudet
  4. Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä
  5. Huolehdimme että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmien rahoitus on kestävällä pohjalla
  6. Tuemme hyvinvointia työn murroksessa
  7. Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Strategisessa visiossa on pääkuva, jota täydentävät seitsemää painopistettä visualisoivat alakuvat. Tarkoitus on, että strateginen visio kutsuu keskustelemaan!
 

1. Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua

Piirros: Annika Varjonen

STM:n voimalaitos muuntaa jatkuvat muutostuulet hyväksi energiaksi, joka voimistaa ja valaisee koko Suomea.

Suomi on elinvoimainen ja uudistuva yhteiskunta, joka luo hyvinvoinnille vahvan perustan. Osallisuus, elämän osa-alueiden tasapaino sekä sairauksien ja ongelmien ehkäisy lisäävät toimintakykyä, estävät eriarvoisuutta ja luovat kasvua. Suomi on kansainvälisesti kiinnostava sosiaali- ja terveysalan innovaatioympäristö.


2. Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisöissään ja yhteiskunnassa

Piirros: Annika Varjonen

Jokaisella on valta rakentaa omannäköisensä palapelin palanen, mutta myös vastuu sovittaa tämä palanen kokonaisuuteen. Niitä ihmisiä, jotka eivät voi tehdä sitä itse, tuetaan.

Jokainen pystyy vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin ja palveluihinsa.
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus rakentavat sosiaalisesti kestävää ja
oikeudenmukaista yhteiskuntaa.


3. Varmistamme että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja etuudet

Piirros: Annika Varjonen

Oikea-aikaiset ja ennakoivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva toimivat datan avulla kuin sujuvasti liikkuva vetoketju.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja etuudet muodostavat asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaisen, yhteen toimivan kokonaisuuden.


4. Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä

Piirros: Annika Varjonen

Luomme luottamukseen ja turvallisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria. Olemme varautuneet ympäristön uhkiin, mutta emme ole varauksellisia.

Ympäristö tukee ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia, turvallisuutta ja luottamusta. Ympäristöstä aiheutuvat haitat ja terveysriskit ovat hallinnassa. Yhteiskunta on esteetön ja saavutettava kaikille. Tapaturmat, onnettomuudet ja väkivalta minimoidaan.


5. Huolehdimme että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmien rahoitus on kestävällä pohjalla

Piirros: Annika Varjonen

Jokainen osallistuu ”rahoituspatjan” rakentamiseen tuomalla euroja tai muita panoksia yhteiseen hyvään. Työnteko ja oman osaamisen kehittäminen tuo elämään merkitystä ja ne kannattavat aina.

Hyvinvoinnin rahoituksen kestävyyden perustana on korkea työllisyysaste, ihmisten terveys ja toimintakyky sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalivakuutusrahastojen tuoma vakaus turvaa julkisen talouden kestävyyttä. Sosiaalivakuutusjärjestelmä nauttii etuuden saajien ja rahoittajien luottamusta.


6. Tuemme hyvinvointia työn murroksessa

Piirros: Annika Varjonen

Rakennamme murroskohtien yli itse tai yhteistyöllä (digi)siltoja. Kevennämme työn tekemisen taakkaa.

Erilaiset työn tekemisen muodot tukevat ihmisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Työ on yhä useammalle mielekästä ja lisää hyvinvointia. Työ antaa toimeentulon ja merkitystä elämään ja se myös turvaa hyvinvoinnin rahoituksen. Työhön osallistuminen vähentää eriarvoisuutta.


7. Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Piirros: Annika Varjonen

Nyt on aika kääntää nupit kaakkoon! Yhdessä yllättävienkin tahojen kanssa saamme energian virtaamaan. Kukaan ei saa vipua yksin kääntymään. Innovaatiot ja kokeilut valaisevat majakan tavoin.

Muuttuva toimintaympäristömme edellyttää uudistuvaa osaamista, ennakkoluulottomuutta ja ketteryyttä. Ennakoimme tulevaisuuden tarpeita ja omaa rooliamme siinä. Rakennamme uudenlaista osaamista ja yhteistyöverkostoja.

Lisätietoja

Linda Soikkeli, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163295   etunimi.sukunimi@stm.fi