FI SV

Valvonta, luvat ja rekisteröinti

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot valvovat ja ohjaavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään koulutuksen lisäksi Valviran myöntämää

  • oikeutta harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
  • ammatinharjoittamislupaa tai
  • oikeutta käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valvira myöntää ulkomailla koulutuksensa suorittaneille terveydenhuollon ammattihenkilöille luvat ja oikeudet harjoittaa ammattiaan Suomessa. Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa tuomita joko sakko- tai vankeusrangaistukseen.

Ammattioikeudet (Valvira)

Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöistä ammattirekisteriä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisterin) julkinen tietopalvelu (Valvira)

Valvira käsittelee terveydenhuollon ammattihenkilöistä tehdyt ilmoitukset.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta (Valvira) 

Valvira on myös sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan.

Valvira laatii yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa valtakunnallisia valvontaohjelmia sosiaalihuollon eri osa-alueille.

Valvonta kohdistuu myös

  • henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin
  • henkilöstön täydennyskoulutukseen
  • henkilöstömitoitukseen ja rakenteisiin
  • henkilöstön hyvinvointiin.

Sosiaalihuolto (Valvira)

Lisätietoja

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163460