Sote-, itsehallinto- ja aluehallintouudistuksen aikataulu

Syksy 2015

Hallitus linjaa lokakuun loppuun mennessä itsehallintoalueiden määrän, jota käytetään valmisteltaessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia ja itsehallintoaluelakia. Alustava aluejako lähtee laajalle lausuntokierrokselle marraskuussa. Tällöin kunnat voivat ottaa kantaa esitykseen.

Hallitus linjasi lokakuussa 2015, minkä vaihtoehtojen pohjalta sote-uudistuksen rahoituksen jatkovalmistelua tehdään. Linjaus ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja itsehallintoaluelain sekä niihin liittyvän rahoituslainsäädännön valmistelua. Tiedote 20.10.2015

Lokakuun aikana tehdään myös asiantuntijavalmistelua virkamiestyönä hallituksen päätöksentekoa varten. Valmistelussa tarkastellaan erilaisia alueiden määriä ja aluejaon perusteita koskevia vaihtoehtoja.

Tausta-aineistona käytetty asiantuntijatyö julkaistaan aluemääräpäätöksen jälkeen.

Kevät 2016

Järjestämis- ja itsehallintoaluelain luonnokset perusteluineen lähetetään lausunnoille huhtikuussa 2016. Lausuntokierroksen jälkeen hallitus päättää lakeja koskevasta yksityiskohtaisesta kannastaan. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle lokakuussa 2016. Eduskunta päättää itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaon perusteista säätäessään itsehallintoaluelain ja siihen liittyvän lainsäädännön.

Hallitus tekee valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta erillisen päätöksen kun perusratkaisu sote-uudistuksesta on tehty. Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.Tätä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus valmistellu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja