FI SV

Tartuntatautien valvonnan määräraha

Tartuntatautien valvonnan määräraha on harkinnanvarainen määräraha, joka perustuu tartuntatautilain edellyttämän toiminnan aiheuttamien menojen maksamiseen.

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.

Tuettavien hankkeiden tavoitteet

Tuettavan hankkeen tulee tehostaa tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. STM voi tarvittaessa määritellä vuosittain muuttuvia tartuntatautien torjuntaan liittyviä painopistealueita, joiden kehittämistä hankkeiden tulisi tukea.

Hanketukea ei ole tarkoitettu akateemisen perustutkimuksen rahoittamiseen, eikä yleisavustukseksi hakijan perustoiminnan tukemiseen. Tuettavan hankkeen tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, aikataulultaan realistisia ja mitattavissa olevia. Hanketukea ei myönnetä ilman erityistä perustetta täysimääräisenä. Hakija voi esittää selvityksen omavastuu osuudesta hanketukianomuksessa.

Tartuntatautien valvonnan määrärahan painopistealueet 2017-2019

  • Korkean rokotuskattavuuden ylläpitäminen.
  • Mikrobilääkeresistenssin torjuntaan ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä edistävät hankkeet.
  • Suomen hiv- ja C-hepatiittistrategian toimeenpanoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävät hankkeet.
  • Syrjäytymiseen, sosiaaliseen huono-osaisuuteen sekä maahanmuuttoon liittyvä tartuntatautien ehkäisy, erityisesti tuberkuloosin torjunta.

Hanke-ehdotusten käsittely

Hankeavustusta voi hakea kerran vuodessa. Haku on avoinna lokakuussa. Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien torjunnan painopistealueet sekä hankkeen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. STM varaa rahoituspäätöksen ehtona oikeuden edellyttää hankesuunnitelmaan tarpeellisekseen katsomia muutoksia. STM vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Valtionavustuspäätöksessä tai hankkeesta tehdyssä sopimuksesta määritellään, mitkä kulut ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia. Rahoitetusta hankkeesta tehdään loppuselvitys sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella avustuspäätöksessä tai hankkeesta tehdyssä sopimuksessa määrätyn aikataulunmukaisesti.

Määrärahalla rahoitetut hankkeet ja käyttösuunnitelmat

Lisätietoja

Sari Ekholm, ylilääkäri 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL 0295163447