Raha-automaattiavustukset

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea raha-automaattiavustuksia terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään työhön.

Avustuksia myönnetään yleiseen tai kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä hankkeisiin, joissa kehitetään uusia toimintatapoja ja menetelmiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jaosta yleensä kerran vuodessa RAY:n tekemän ehdotuksen pohjalta. Päätösesitys viedään valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan puollettavaksi.

RAY:n avustusta koskevat säädökset

Raha-automaattiavustusten myöntämisestä säädetään seuraavissa säädöksissä. Linkit vievät Finlexiin.

Lisää avustuksista Raha-automaattiyhdistyksen sivuilla:

Lisätietoja